2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Lastovo 909 835 835 714 121 102 59 17 - 7 19 19 12 3 - - - 1 3 - -
Naselja                                          
Glavat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lastovo 498 451 451 392 59 49 30 5 - 3 11 10 5 2 - - - 1 2 - -
Pasadur 82 77 77 70 7 6 2 2 - - 2 1 1 - - - - - - - -
Skrivena Luka 19 18 18 14 4 3 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Sušac 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uble 230 218 218 179 39 33 17 10 - 3 3 6 4 1 - - - - 1 - -
Zaklopatica 78 71 71 59 12 11 9 - - - 2 1 1 - - - - - - - -