2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Grad Metković 15.652 15.384 15.377 13.782 1.595 779 468 153 3 28 127 816 359 284 6 - - 84 83 4 3
Naselja                                          
Dubravica 111 106 105 97 8 6 2 1 - - 3 2 1 - - - - - 1 1 -
Glušci 81 65 65 57 8 1 - - - - 1 7 3 3 - - - - 1 - -
Metković 14.110 13.873 13.867 12.406 1.461 721 441 134 3 27 116 740 335 240 5 - - 79 81 3 3
Prud 566 561 561 494 67 28 11 14 - 1 2 39 8 25 1 - - 5 - - -
Vid 784 779 779 728 51 23 14 4 - - 5 28 12 16 - - - - - - -