2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Mljet 1.144 1.111 1.111 966 145 116 68 32 - 8 8 29 11 6 - - - 3 9 - -
Naselja                                          
Babino Polje 356 336 336 304 32 21 14 6 - - 1 11 6 4 - - - 1 - - -
Blato 46 46 46 39 7 6 4 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
Goveđari 167 165 165 140 25 22 16 3 - 1 2 3 1 - - - - - 2 - -
Korita 74 74 74 67 7 6 1 1 - 1 3 1 - - - - - - 1 - -
Kozarica 29 28 28 23 5 4 1 3 - - - 1 1 - - - - - - - -
Maranovići 55 54 54 44 10 8 4 3 - 1 - 2 - 1 - - - - 1 - -
Okuklje 20 20 20 18 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Polače 115 115 115 98 17 14 9 4 - - 1 3 - - - - - - 3 - -
Pomena 38 37 37 32 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - -
Prožura 53 53 53 41 12 11 - 6 - 4 1 1 1 - - - - - - - -
Prožurska Luka 18 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ropa 32 32 32 27 5 1 - 1 - - - 4 1 - - - - 2 1 - -
Saplunara 35 35 35 33 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Sobra 106 102 102 86 16 14 10 3 - 1 - 2 - 1 - - - - 1 - -