2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Grad Opuzen 3.273 3.242 3.241 2.939 302 218 155 28 - 7 28 84 36 23 - - - 15 10 - 1
Naselja                                          
Buk-Vlaka 512 512 512 483 29 25 17 6 - - 2 4 1 1 - - - - 2 - -
Opuzen 2.761 2.730 2.729 2.456 273 193 138 22 - 7 26 80 35 22 - - - 15 8 - 1