2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Orebić 4.279 4.165 4.148 3.438 710 342 201 66 - 29 46 368 194 91 4 2 - 24 53 14 3
Naselja                                          
Donja Banda 170 170 170 143 27 20 12 3 - - 5 7 6 - - - - - 1 - -
Kučište 209 204 204 175 29 12 6 4 - 1 1 17 11 2 1 - - 1 2 - -
Kuna Pelješka 268 258 258 221 37 31 19 3 - 7 2 6 4 1 - - - - 1 - -
Lovište 246 244 244 214 30 17 13 3 - - 1 13 9 3 - - - - 1 - -
Nakovanj 4 4 4 2 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Orebić 2.012 1.949 1.933 1.559 374 149 84 33 - 9 23 225 110 60 2 1 - 17 35 14 2
Oskorušno 128 126 126 107 19 13 10 - - 1 2 6 1 - - - - 1 4 - -
Pijavičino 150 143 143 115 28 15 9 2 - - 4 13 5 8 - - - - - - -
Podgorje 161 156 156 131 25 15 8 4 - 2 1 10 7 - - - - 1 2 - -
Podobuče 36 35 35 25 10 4 4 - - - - 6 3 3 - - - - - - -
Potomje 256 256 256 225 31 22 18 2 - 1 1 9 7 - - - - 2 - - -
Stanković 203 201 201 172 29 9 5 3 - - 1 20 12 5 - - - 2 1 - -
Trstenik 102 97 97 82 15 4 2 2 - - - 11 2 2 1 1 - - 5 - -
Viganj 334 322 321 267 54 30 11 7 - 8 4 24 16 7 - - - - 1 - 1