2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Grad Ploče 10.973 10.834 10.762 9.687 1.075 645 379 122 - 35 109 430 145 110 2 - 1 75 97 67 5
Naselja                                          
Baćina 595 578 578 532 46 25 18 5 - 1 1 21 6 10 1 - - - 4 - -
Banja 189 188 188 159 29 16 5 4 - 4 3 13 9 4 - - - - - - -
Komin 1.321 1.303 1.302 1.187 115 71 32 10 - 3 26 44 24 14 - - - 2 4 - 1
Peračko Blato 283 280 280 265 15 12 8 2 - - 2 3 1 - - - - 1 1 - -
Plina Jezero 37 35 35 33 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - -
Ploče 6.617 6.537 6.466 5.730 736 451 279 83 - 25 64 285 80 65 - - 1 58 81 67 4
Rogotin 752 747 747 684 63 28 17 6 - - 5 35 15 7 1 - - 8 4 - -
Staševica 931 918 918 862 56 32 15 10 - 2 5 24 10 9 - - - 4 1 - -
Šarić Struga 248 248 248 235 13 8 5 2 - - 1 5 - 1 - - - 2 2 - -