2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Pojezerje 1.254 1.233 1.233 989 244 24 10 4 - 2 8 220 126 91 1 - - - 2 - -
Naselja                                          
Brečići - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dubrave - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kobiljača 273 273 273 245 28 5 4 1 - - - 23 10 13 - - - - - - -
Mali Prolog 56 55 55 50 5 1 - 1 - - - 4 2 2 - - - - - - -
Otrić-Seoci 861 841 841 634 207 18 6 2 - 2 8 189 111 75 1 - - - 2 - -
Pozla Gora 64 64 64 60 4 - - - - - - 4 3 1 - - - - - - -