2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Slivno 2.098 2.078 2.069 1.861 208 65 37 9 - 3 16 143 70 36 - - - 17 20 9 -
Naselja                                          
Blace 321 318 316 276 40 15 9 3 - - 3 25 17 3 - - - 5 - 2 -
Duba 9 9 9 3 6 - - - - - - 6 3 3 - - - - - - -
Duboka 130 130 128 84 44 6 1 1 - 1 3 38 15 15 - - - 2 6 2 -
Klek 163 159 154 136 18 - - - - - - 18 9 1 - - - 5 3 5 -
Komarna 131 126 126 111 15 2 1 1 - - - 13 4 3 - - - 1 5 - -
Kremena 17 14 14 10 4 - - - - - - 4 4 - - - - - - - -
Lovorje 66 66 66 64 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Lučina 17 17 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mihalj 212 212 212 194 18 8 5 2 - - 1 10 3 6 - - - - 1 - -
Otok 81 81 81 80 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Pižinovac 13 13 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podgradina 315 314 314 298 16 12 8 - - - 4 4 2 2 - - - - - - -
Raba 6 6 6 4 2 - - - - - - 2 1 1 - - - - - - -
Slivno Ravno 7 7 7 2 5 - - - - - - 5 5 - - - - - - - -
Trn 225 221 221 198 23 8 2 1 - 1 4 15 5 1 - - - 4 5 - -
Tuštevac 81 81 81 79 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Vlaka 302 302 302 290 12 9 8 - - - 1 3 2 1 - - - - - - -
Zavala 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -