2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Ston 2.630 2.605 2.605 2.288 317 227 141 51 - 11 24 90 42 14 - - - 14 20 - -
Naselja                                          
Boljenovići 94 94 94 82 12 9 5 4 - - - 3 2 - - - - 1 - - -
Brijesta 80 78 78 65 13 13 5 1 - 3 4 - - - - - - - - - -
Broce 103 100 100 90 10 2 1 1 - - - 8 3 - - - - - 5 - -
Česvinica 85 85 85 79 6 4 3 - - - 1 2 - - - - - 2 - - -
Dančanje 31 31 31 22 9 9 - 4 - - 5 - - - - - - - - - -
Duba Stonska 40 40 40 37 3 1 1 - - - - 2 - - - - - 1 1 - -
Dubrava 146 145 145 126 19 16 15 1 - - - 3 2 - - - - 1 - - -
Hodilje 214 214 214 190 24 13 7 6 - - - 11 6 5 - - - - - - -
Luka 161 161 161 147 14 4 2 1 - 1 - 10 5 1 - - - 1 3 - -
Mali Ston 168 165 165 148 17 9 7 - - - 2 8 2 3 - - - 1 2 - -
Metohija 173 168 168 152 16 13 8 2 - 1 2 3 - - - - - - 3 - -
Putniković 108 105 105 88 17 13 11 - - - 2 4 - 1 - - - - 3 - -
Sparagovići 136 136 136 116 20 20 12 3 - 3 2 - - - - - - - - - -
Ston 534 528 528 444 84 59 38 16 - 1 4 25 14 4 - - - 5 2 - -
Tomislavovac 114 112 112 104 8 6 3 1 - 1 1 2 1 - - - - - 1 - -
Zabrđe 67 67 67 54 13 13 10 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Zaton Doli 158 158 158 143 15 10 5 5 - - - 5 4 - - - - 1 - - -
Žuljana 218 218 218 201 17 13 8 5 - - - 4 3 - - - - 1 - - -