2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Zažablje 929 912 911 836 75 35 15 8 - 2 10 40 20 15 - - - 4 1 - 1
Naselja                                          
Badžula 88 88 88 86 2 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Bijeli Vir 334 327 327 295 32 18 9 3 - - 6 14 4 7 - - - 3 - - -
Dobranje 11 9 9 6 3 2 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - -
Mislina 67 67 67 64 3 3 - 3 - - - - - - - - - - - - -
Mlinište 424 419 418 383 35 11 5 - - 2 4 24 15 7 - - - 1 1 - 1
Vidonje 5 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -