2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Janjina 632 593 593 483 110 45 22 7 - 3 13 65 22 12 - - - 14 17 - -
Naselja                                          
Drače 72 64 64 49 15 7 3 1 - 1 2 8 4 2 - - - - 2 - -
Janjina 267 256 256 231 25 16 10 2 - - 4 9 1 3 - - - 1 4 - -
Osobjava 38 37 37 29 8 3 2 - - - 1 5 4 1 - - - - - - -
Popova Luka 40 40 40 36 4 4 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Sreser 215 196 196 138 58 15 5 4 - 2 4 43 13 6 - - - 13 11 - -