2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Župa dubrovačka 6.783 6.663 6.656 5.944 712 276 95 62 9 43 67 436 188 133 - - - 36 79 6 1
Naselja                                          
Brašina 531 516 516 453 63 25 11 5 3 4 2 38 14 10 - - - 8 6 - -
Brgat Donji 155 154 154 141 13 12 5 2 - 5 - 1 - - - - - - 1 - -
Brgat Gornji 195 191 191 170 21 14 1 5 - 5 3 7 6 1 - - - - - - -
Buići 269 269 269 261 8 7 4 2 - - 1 1 - - - - - - 1 - -
Čelopeci 435 425 425 389 36 7 2 - - 1 4 29 17 9 - - - - 3 - -
Čibača 1.643 1.622 1.621 1.373 248 68 26 12 - 6 24 180 60 66 - - - 12 42 - 1
Grbavac 102 102 102 100 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Kupari 568 553 553 494 59 24 6 6 - 8 4 35 23 7 - - - 4 1 - -
Makoše 162 159 159 153 6 6 4 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Martinovići 103 102 102 101 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Mlini 855 834 828 723 105 43 14 11 1 10 7 62 25 18 - - - 2 17 6 -
Petrača 618 603 603 548 55 25 7 4 5 3 6 30 14 5 - - - 6 5 - -
Plat 271 268 268 249 19 9 2 2 - - 5 10 6 3 - - - 1 - - -
Soline 235 229 229 214 15 7 6 - - - 1 8 5 2 - - - - 1 - -
Srebreno 551 546 546 492 54 21 4 9 - 1 7 33 16 12 - - - 3 2 - -
Zavrelje 90 90 90 83 7 6 1 3 - - 2 1 1 - - - - - - - -