2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Grad Čakovec 31.106 30.455 30.423 28.052 2.371 1.215 593 305 - 74 243 1.156 802 200 25 3 - 53 73 12 20
Naselja                                          
Čakovec 16.130 15.790 15.766 14.610 1.156 740 431 154 - 45 110 416 258 57 17 - - 43 41 12 12
Ivanovec 2.225 2.195 2.195 2.024 171 59 23 14 - 5 17 112 86 19 1 1 - 3 2 - -
Krištanovec 690 673 673 592 81 26 2 15 - 1 8 55 33 14 1 - - - 7 - -
Kuršanec 1.354 1.314 1.313 1.264 49 26 6 5 - 8 7 23 21 1 - - - - 1 - 1
Mačkovec 1.367 1.359 1.359 1.228 131 65 20 30 - 2 13 66 42 18 1 2 - 1 2 - -
Mihovljan 1.241 1.235 1.235 1.105 130 43 20 9 - 5 9 87 58 19 1 - - 4 5 - -
Novo Selo Rok 1.540 1.476 1.476 1.305 171 43 19 12 - 1 11 128 104 22 - - - 1 1 - -
Novo Selo na Dravi 632 622 622 577 45 17 6 7 - - 4 28 23 5 - - - - - - -
Pribislavec 2.986 2.929 2.923 2.741 182 96 21 34 - 5 36 86 52 17 4 - - 1 12 - 6
Savska Ves 1.275 1.238 1.238 1.147 91 46 28 6 - 1 11 45 35 10 - - - - - - -
Slemenice 223 218 218 192 26 13 5 4 - - 4 13 11 - - - - - 2 - -
Šandorovec 323 316 315 297 18 6 1 3 - 1 1 12 9 3 - - - - - - 1
Totovec 553 529 529 495 34 15 5 3 - - 7 19 16 3 - - - - - - -
Žiškovec 567 561 561 475 86 20 6 9 - - 5 66 54 12 - - - - - - -