2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Općina Donji Kraljevec 5.108 4.931 4.929 4.265 664 158 56 65 - 3 34 506 355 120 17 - - 7 7 - 2
Naselja                                          
Donji Hrašćan 556 508 508 431 77 12 3 8 - - 1 65 48 11 4 - - 2 - - -
Donji Kraljevec 1.710 1.694 1.694 1.486 208 48 25 14 - - 9 160 113 38 6 - - - 3 - -
Donji Pustakovec 343 341 341 309 32 17 9 6 - 2 - 15 9 4 1 - - - 1 - -
Hodošan 1.376 1.311 1.309 1.100 209 46 13 17 - 1 15 163 112 40 6 - - 3 2 - 2
Palinovec 816 792 792 685 107 27 5 16 - - 6 80 55 23 - - - 1 1 - -
Sveti Juraj u Trnju 307 285 285 254 31 8 1 4 - - 3 23 18 4 - - - 1 - - -