2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Grad Mursko Središće 6.679 6.548 6.543 5.462 1.081 285 109 105 - 11 60 796 604 165 3 1 - 12 11 3 2
Naselja                                          
Hlapičina 786 765 765 633 132 35 8 18 - - 9 97 70 23 - - - 4 - - -
Križovec 715 696 696 581 115 36 7 16 - 7 6 79 67 10 - 1 - - 1 - -
Mursko Središće 3.380 3.322 3.319 2.798 521 142 76 43 - 2 21 379 289 78 2 - - 4 6 1 2
Peklenica 1.369 1.347 1.345 1.104 241 59 16 21 - 2 20 182 135 39 1 - - 4 3 2 -
Štrukovec 429 418 418 346 72 13 2 7 - - 4 59 43 15 - - - - 1 - -