2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Općina Selnica 3.616 3.442 3.438 2.850 588 122 36 56 - 4 26 466 384 75 3 - - 1 3 - 4
Naselja                                          
Bukovec 181 181 181 151 30 4 - 3 - - 1 26 23 3 - - - - - - -
Donji Koncovčak 347 308 308 256 52 9 5 3 - - 1 43 37 6 - - - - - - -
Donji Zebanec 196 190 190 159 31 3 2 - - - 1 28 27 1 - - - - - - -
Gornji Zebanec 243 234 234 201 33 12 4 8 - - - 21 14 7 - - - - - - -
Merhatovec 164 160 160 138 22 4 1 2 - 1 - 18 15 2 - - - - 1 - -
Plešivica 124 118 118 93 25 7 1 2 - 1 3 18 17 1 - - - - - - -
Praporčan 190 187 183 156 27 4 1 2 - - 1 23 21 2 - - - - - - 4
Selnica 1.186 1.106 1.106 892 214 55 20 24 - - 11 159 127 28 3 - - 1 - - -
Zaveščak 299 293 293 228 65 9 - 7 - - 2 56 44 12 - - - - - - -
Zebanec Selo 686 665 665 576 89 15 2 5 - 2 6 74 59 13 - - - - 2 - -