2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Općina Sveta Marija 2.565 2.433 2.433 2.216 217 78 25 30 - 5 18 139 115 22 1 - - 1 - - -
Naselja                                          
Donji Mihaljevec 801 743 743 691 52 16 6 6 - - 4 36 33 3 - - - - - - -
Sveta Marija 1.764 1.690 1.690 1.525 165 62 19 24 - 5 14 103 82 19 1 - - 1 - - -