12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Ukupno Hrvati Nacionalne manjine 1) Ostali Nisu se izjasnili u smislu
nacionalne pripadnosti
Nepoznato
svega Albanci Austrijanci Bošnjaci Bugari Crnogorci Česi Mađari Makedonci Nijemci Poljaci Romi Rumunji Rusi Rusini Slovaci Slovenci Srbi Talijani Turci Ukrajinci Vlasi Židovi svega Izjasnili se u smislu
regionalne pripadnosti
Požeško-slavonska županija 85.831 76.118 8.002 146 2 48 2 22 775 221 60 78 10 7 3 9 12 120 59 5.616 788 - 23 - 1 88 1.337 3 286
Postotak 100,00 88,68 9,32 0,17 0,00 0,06 0,00 0,03 0,90 0,26 0,07 0,09 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,14 0,07 6,54 0,92 - 0,03 - 0,00 0,10 1,56 0,00 0,33
Gradovi                                                          
Lipik 6.674 4.906 1.542 22 - 3 1 1 235 97 - 17 1 4 1 1 - 65 3 873 208 - 10 - - 8 191 1 27
Postotak 100,00 73,51 23,10 0,33 - 0,04 0,01 0,01 3,52 1,45 - 0,25 0,01 0,06 0,01 0,01 - 0,97 0,04 13,08 3,12 - 0,15 - - 0,12 2,86 0,01 0,40
Pakrac 8.855 6.048 2.482 28 - 5 - - 269 65 3 12 - - - 2 - 2 19 1.514 559 - 4 - - 16 285 - 24
Postotak 100,00 68,30 28,03 0,32 - 0,06 - - 3,04 0,73 0,03 0,14 - - - 0,02 - 0,02 0,21 17,10 6,31 - 0,05 - - 0,18 3,22 - 0,27
Pleternica 12.883 12.513 262 1 - 9 1 1 10 2 7 - 1 - - - - 8 2 218 1 - 1 - - 5 75 - 28
Postotak 100,00 97,13 2,03 0,01 - 0,07 0,01 0,01 0,08 0,02 0,05 - 0,01 - - - - 0,06 0,02 1,69 0,01 - 0,01 - - 0,04 0,58 - 0,22
Požega 28.201 25.828 1.816 77 - 17 - 17 46 28 22 29 2 1 2 4 9 9 22 1.513 12 - 6 - - 26 484 1 47
Postotak 100,00 91,59 6,44 0,27 - 0,06 - 0,06 0,16 0,10 0,08 0,10 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,08 5,37 0,04 - 0,02 - - 0,09 1,72 0,00 0,17
Općine                                                          
Brestovac 4.028 3.578 354 - - - - - 2 - - 2 - - - 1 1 - - 345 3 - - - - 1 71 - 24
Postotak 100,00 88,83 8,79 - - - - - 0,05 - - 0,05 - - - 0,02 0,02 - - 8,57 0,07 - - - - 0,02 1,76 - 0,60
Čaglin 3.386 2.782 430 1 - 4 - - 4 11 16 2 - 2 - - 1 7 3 378 - - 1 - - 18 83 - 73
Postotak 100,00 82,16 12,70 0,03 - 0,12 - - 0,12 0,32 0,47 0,06 - 0,06 - - 0,03 0,21 0,09 11,16 - - 0,03 - - 0,53 2,45 - 2,16
Jakšić 4.437 4.125 260 2 - 1 - 1 17 3 2 4 1 - - - - 17 - 212 - - - - - 1 33 - 18
Postotak 100,00 92,97 5,86 0,05 - 0,02 - 0,02 0,38 0,07 0,05 0,09 0,02 - - - - 0,38 - 4,78 - - - - - 0,02 0,74 - 0,41
Kaptol 4.007 3.862 119 3 - - - 1 100 - - 2 - - - - 1 1 1 9 1 - - - - 1 8 1 17
Postotak 100,00 96,38 2,97 0,07 - - - 0,02 2,50 - - 0,05 - - - - 0,02 0,02 0,02 0,22 0,02 - - - - 0,02 0,20 0,02 0,42
Kutjevo 7.472 6.958 410 6 1 - - 1 84 12 7 10 2 - - 1 - 10 2 270 4 - - - - 10 74 - 20
Postotak 100,00 93,12 5,49 0,08 0,01 - - 0,01 1,12 0,16 0,09 0,13 0,03 - - 0,01 - 0,13 0,03 3,61 0,05 - - - - 0,13 0,99 - 0,27
Velika 5.888 5.518 327 6 1 9 - - 8 3 3 - 3 - - - - 1 7 284 - - 1 - 1 2 33 - 8
Postotak 100,00 93,72 5,55 0,10 0,02 0,15 - - 0,14 0,05 0,05 - 0,05 - - - - 0,02 0,12 4,82 - - 0,02 - 0,02 0,03 0,56 - 0,14

1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.).