1. KUĆANSTVA1) PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Ukupno Broj članova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i više
REPUBLIKA HRVATSKA 1.477.377 307.089 348.705 280.452 303.968 136.482 63.564 23.212 8.061 3.133 1.446 1.265
Zagrebačka županija 94.274 16.336 19.542 17.251 20.692 10.723 5.973 2.333 800 327 155 142
Krapinsko-zagorska županija 43.832 8.842 9.153 7.162 8.658 5.104 3.135 1.221 361 123 47 26
Sisačko-moslavačka županija 65.269 15.348 16.899 11.936 11.994 5.252 2.489 900 262 108 52 29
Karlovačka županija 49.621 11.773 12.317 9.274 9.171 3.962 2.044 719 209 88 32 32
Varaždinska županija 56.095 10.052 11.831 9.889 11.628 6.563 3.856 1.456 517 182 72 49
Koprivničko-križevačka županija 39.584 7.870 8.782 7.265 7.600 4.270 2.349 956 313 92 42 45
Bjelovarsko-bilogorska županija 44.269 9.619 10.857 7.874 8.227 4.100 2.187 807 328 133 55 82
Primorsko-goranska županija 111.085 24.427 28.052 24.907 24.320 6.405 2.126 553 175 62 31 27
Ličko-senjska županija 19.900 5.182 5.618 3.472 3.164 1.440 636 236 81 42 20 9
Virovitičko-podravska županija 31.578 6.812 7.877 5.490 6.261 2.931 1.471 474 160 62 19 21
Požeško-slavonska županija 27.445 5.701 6.598 4.553 5.061 2.966 1.520 620 243 97 34 52
Brodsko-posavska županija 54.836 10.221 12.534 9.251 10.620 6.501 3.336 1.483 512 212 91 75
Zadarska županija 52.359 9.604 12.448 9.631 11.591 5.532 2.223 862 301 93 41 33
Osječko-baranjska županija 113.583 24.672 28.082 21.465 23.014 10.051 4.157 1.370 462 144 105 61
Šibensko-kninska županija 39.648 9.098 10.465 6.788 7.749 3.458 1.407 451 142 47 32 11
Vukovarsko-srijemska županija 66.977 13.777 15.935 11.647 13.108 7.057 3.413 1.238 454 197 85 66
Splitsko-dalmatinska županija 144.366 25.221 30.742 27.246 32.599 16.654 7.291 2.788 1.032 429 195 169
Istarska županija 72.379 14.790 17.714 15.815 16.806 4.745 1.722 502 176 54 26 29
Dubrovačko-neretvanska županija 39.125 7.553 8.643 7.033 8.470 4.362 1.901 700 275 95 58 35
Međimurska županija 35.688 6.355 7.161 6.129 7.965 4.163 2.388 943 338 149 59 38
Grad Zagreb 275.464 63.836 67.455 56.374 55.270 20.243 7.940 2.600 920 397 195 234

1) Odnosi se na privatna kućanstva.