1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Dežanovac 1.110 823 255 174 156 121 66 30 21 191 909 278 512 99 20 287 278 9
Naselja                                    
Blagorodovac 109 89 34 17 14 14 6 3 1 8 102 39 47 12 4 20 19 1
Dežanovac 340 250 64 55 60 33 17 13 8 69 269 58 171 33 7 90 88 2
Donji Sređani 75 52 12 10 11 12 4 3 - - 57 14 36 7 - 23 21 2
Drlež 8 5 - 2 2 - 1 - - - 6 - 4 2 - 3 3 -
Golubinjak 80 63 25 17 12 2 7 - - - 67 26 32 7 2 17 17 -
Gornji Sređani 94 77 23 16 15 15 7 1 - - 83 28 48 5 2 17 17 -
Goveđe Polje 59 33 14 8 1 6 2 - 2 16 38 15 16 5 2 26 26 -
Ivanovo Polje 80 60 14 9 9 11 9 4 4 48 71 21 45 5 - 20 18 2
Kaštel Dežanovački 20 14 6 2 1 2 2 1 - - 16 8 8 - - 6 6 -
Kreštelovac 57 41 16 8 8 5 4 - - - 43 18 21 3 1 16 16 -
Sokolovac 85 58 17 12 9 10 4 3 3 26 67 18 38 10 1 27 26 1
Trojeglava 103 81 30 18 14 11 3 2 3 24 90 33 46 10 1 22 21 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.