1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Grad Grubišno Polje 2.708 1.997 697 446 474 242 87 32 19 167 2.167 740 1.119 250 58 711 665 46
Naselja                                    
Dapčevački Brđani 32 25 5 3 9 5 2 1 - - 29 9 15 3 2 7 6 1
Dijakovac 17 11 4 - 4 3 - - - - 13 4 6 - 3 6 5 1
Donja Rašenica 69 54 22 10 7 7 7 1 - - 61 25 27 7 2 15 15 -
Gornja Rašenica 48 32 15 8 4 3 1 1 - - 35 17 14 2 2 16 15 1
Grbavac 87 58 21 11 12 10 2 1 1 8 65 28 30 6 1 29 28 1
Grubišno Polje 1.122 839 258 202 248 81 32 11 7 61 880 246 511 103 20 283 255 28
Ivanovo Selo 121 96 42 23 14 12 4 1 - - 106 47 42 14 3 25 24 1
Lončarica 44 28 11 6 5 4 1 1 - - 30 11 13 5 1 16 15 1
Mala Barna 18 8 6 2 - - - - - - 8 3 2 1 2 10 9 1
Mala Dapčevica 9 3 2 1 - - - - - - 3 2 1 - - 6 5 1
Mala Jasenovača 8 3 2 1 - - - - - - 3 2 - 1 - 5 5 -
Mala Peratovica 36 29 13 5 5 2 2 2 - - 30 11 14 4 1 7 6 1
Mali Zdenci 150 119 28 27 35 19 8 1 1 8 133 32 85 13 3 31 30 1
Munije 30 21 12 6 2 1 - - - - 21 7 6 6 2 9 8 1
Orlovac 90 67 21 16 13 11 3 1 2 17 74 25 40 7 2 23 23 -
Poljani 108 86 35 14 20 7 3 5 2 16 98 37 51 7 3 22 21 1
Rastovac 26 18 9 4 2 2 - 1 - - 20 11 7 2 - 8 8 -
Treglava 47 31 12 6 5 4 3 1 - - 35 16 15 2 2 16 16 -
Turčević Polje 28 20 12 2 3 1 1 - 1 10 22 9 7 5 1 8 8 -
Velika Barna 158 101 41 17 15 18 8 1 1 15 121 52 47 21 1 57 56 1
Velika Dapčevica 38 23 12 5 2 4 - - - - 23 9 10 4 - 15 13 2
Velika Jasenovača 35 22 13 2 5 1 1 - - - 24 13 6 5 - 13 13 -
Velika Peratovica 14 8 3 1 1 2 - - 1 8 10 3 5 2 - 6 6 -
Veliki Zdenci 373 295 98 74 63 45 9 3 3 24 323 121 165 30 7 78 75 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.