1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Ivanska 1.117 855 257 181 151 120 90 36 20 172 1.009 345 532 103 29 262 242 20
Naselja                                    
Babinac 49 39 15 4 8 6 4 - 2 19 44 15 20 7 2 10 10 -
Donja Petrička 75 49 13 11 7 7 4 5 2 17 60 20 30 6 4 26 23 3
Đurđic 85 56 14 10 10 10 7 5 - - 70 25 37 7 1 29 25 4
Gornja Petrička 38 28 6 2 8 3 6 1 2 16 38 13 22 3 - 10 8 2
Ivanska 275 217 64 54 43 27 19 6 4 32 244 78 142 17 7 58 54 4
Kolarevo Selo 67 45 16 5 7 8 5 3 1 8 60 25 26 6 3 22 20 2
Križic 67 50 16 8 4 6 8 6 2 17 63 24 31 7 1 17 16 1
Paljevine 87 69 15 25 8 11 5 2 3 31 81 21 47 9 4 18 18 -
Rastovac 22 16 10 3 1 - - 1 1 8 17 9 4 2 2 6 6 -
Samarica 82 69 24 13 18 6 6 1 1 8 78 28 39 11 - 13 13 -
Srijedska 103 84 25 17 15 10 13 3 1 8 100 32 55 11 2 19 18 1
Stara Plošćica 103 82 24 20 11 15 9 2 1 8 94 31 49 11 3 21 19 2
Utiskani 64 51 15 9 11 11 4 1 - - 60 24 30 6 - 13 12 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.