1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Kapela 1.142 858 259 182 169 113 91 29 15 145 989 331 517 107 34 284 256 28
Naselja                                    
Babotok 42 32 12 6 5 4 3 2 - - 37 15 19 2 1 10 10 -
Botinac 41 29 8 5 5 4 5 1 1 8 32 10 13 4 5 12 10 2
Donji Mosti 82 57 18 11 12 7 7 1 1 11 62 18 39 3 2 25 22 3
Gornje Zdelice 56 36 12 6 6 7 4 - 1 9 43 15 21 5 2 20 17 3
Gornji Mosti 39 23 11 2 2 7 - 1 - - 23 9 9 3 2 16 14 2
Jabučeta 24 17 5 4 5 2 1 - - - 18 5 9 3 1 7 5 2
Kapela 169 131 48 24 27 18 8 2 4 36 146 54 75 14 3 38 36 2
Kobasičari 64 49 14 8 9 5 8 5 - - 59 21 29 8 1 15 14 1
Lalići 11 10 4 - 3 1 2 - - - 11 3 6 1 1 1 1 -
Lipovo Brdo 41 35 11 10 4 5 4 - 1 9 44 16 19 8 1 6 5 1
Nova Diklenica 46 32 4 11 3 3 7 3 1 9 42 12 25 5 - 14 14 -
Novi Skucani 56 46 9 5 17 7 5 2 1 11 57 15 36 5 1 10 9 1
Pavlin Kloštar 54 43 15 10 5 3 9 - 1 8 52 21 24 4 3 11 10 1
Poljančani 33 25 6 6 4 6 3 - - - 29 8 14 5 2 8 7 1
Prnjavor 10 5 - 1 2 1 - 1 - - 7 3 4 - - 5 5 -
Reškovci 12 11 4 1 2 1 1 2 - - 13 7 6 - - 1 1 -
Sredice Gornje 71 49 19 11 5 6 3 4 1 15 57 22 27 7 1 22 17 5
Srednja Diklenica 18 13 2 4 3 1 2 - 1 8 16 5 9 2 - 5 5 -
Srednji Mosti 40 29 10 5 7 2 3 1 1 13 32 14 15 2 1 11 11 -
Stanići 46 35 10 7 8 2 6 1 1 8 42 11 23 7 1 11 10 1
Stara Diklenica 23 18 2 8 5 2 1 - - - 22 7 12 2 1 5 4 1
Starčevljani 60 47 13 15 9 5 4 1 - - 53 16 30 5 2 13 13 -
Stari Skucani 64 52 19 14 12 3 3 1 - - 54 17 26 8 3 12 11 1
Šiptari 19 18 - 4 3 8 2 1 - - 22 4 16 2 - 1 - 1
Tvrda Reka 11 7 2 1 2 2 - - - - 7 2 4 1 - 4 4 -
Visovi 10 9 1 3 4 1 - - - - 9 1 7 1 - 1 1 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.