1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Končanica 986 774 284 163 181 84 43 14 5 41 837 341 433 51 12 212 199 13
Naselja                                    
Boriš 9 7 3 2 1 - 1 - - - 7 3 3 - 1 2 2 -
Brestovačka Brda 10 10 3 2 - 3 1 1 - - 11 4 6 1 - - - -
Daruvarski Brestovac 307 244 92 48 58 24 15 6 1 8 265 117 134 10 4 63 59 4
Dioš 41 38 7 8 16 7 - - - - 39 7 29 3 - 3 3 -
Imsovac 95 69 29 15 5 11 7 1 1 8 77 36 34 6 1 26 24 2
Končanica 358 279 106 62 69 29 10 3 - - 300 122 153 23 2 79 73 6
Otkopi 36 24 7 5 8 1 2 1 - - 27 8 17 1 1 12 11 1
Stražanac 56 45 19 8 9 2 3 2 2 17 50 20 22 5 3 11 11 -
Šuplja Lipa 74 58 18 13 15 7 4 - 1 8 61 24 35 2 - 16 16 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.