1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Nova Rača 1.263 978 268 194 210 142 105 34 25 239 1.160 359 636 129 36 285 270 15
Naselja                                    
Bedenik 169 136 38 24 26 19 19 6 4 45 164 50 90 14 10 33 31 2
Bulinac 124 98 26 20 22 22 6 1 1 8 112 33 61 16 2 26 25 1
Dautan 97 78 14 10 15 18 16 3 2 16 98 28 60 10 - 19 16 3
Drljanovac 95 65 18 16 11 6 8 3 3 25 76 26 43 6 1 30 27 3
Kozarevac Račanski 42 34 11 3 7 6 4 2 1 9 42 15 24 1 2 8 8 -
Međurača 110 87 24 14 18 14 9 5 3 24 105 29 58 14 4 23 23 -
Nevinac 75 60 18 10 14 8 8 2 - - 69 21 36 8 4 15 15 -
Nova Rača 185 137 36 34 40 15 9 3 - - 156 52 85 16 3 48 46 2
Orlovac 79 59 15 15 11 7 4 2 5 48 70 15 41 13 1 20 20 -
Sasovac 66 51 10 12 11 6 4 4 4 46 65 15 37 12 1 15 14 1
Slovinska Kovačica 64 49 18 13 6 4 5 2 1 9 58 22 28 7 1 15 14 1
Stara Rača 125 98 29 21 25 13 9 - 1 9 111 35 62 9 5 27 25 2
Tociljevac 32 26 11 2 4 4 4 1 - - 34 18 11 3 2 6 6 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.