1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Velika Pisanica 747 546 209 107 97 56 50 11 16 150 622 244 293 73 12 201 186 15
Naselja                                    
Babinac 119 96 30 20 18 12 9 - 7 70 110 34 61 14 1 23 23 -
Bačkovica 36 21 10 3 3 3 1 - 1 8 24 10 8 5 1 15 15 -
Bedenička 13 8 6 2 - - - - - - 8 4 1 3 - 5 5 -
Čađavac 42 32 16 3 7 4 - 1 1 10 34 15 14 5 - 10 10 -
Nova Pisanica 38 30 16 - 5 3 4 2 - - 35 15 13 6 1 8 7 1
Polum 23 15 9 2 4 - - - - - 15 8 6 1 - 8 7 1
Ribnjačka 62 46 19 9 6 4 1 5 2 17 52 19 27 5 1 16 15 1
Velika Pisanica 414 298 103 68 54 30 35 3 5 45 344 139 163 34 8 116 104 12

1) Odnosi se na privatna kućanstva.