1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Severin 361 256 77 52 64 27 27 7 2 16 294 103 152 26 13 105 101 4
Naselja                                    
Orovac 143 99 34 19 19 10 15 2 - - 118 47 54 12 5 44 43 1
Severin 218 157 43 33 45 17 12 5 2 16 176 56 98 14 8 61 58 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.