1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Šandrovac 662 514 153 111 87 77 57 19 10 94 604 215 310 58 21 148 142 6
Naselja                                    
Jasenik 31 25 10 4 5 4 1 1 - - 32 17 12 3 - 6 6 -
Kašljavac 59 42 13 11 3 9 5 1 - - 50 19 22 8 1 17 17 -
Lasovac 176 143 39 28 24 23 16 10 3 35 167 54 94 14 5 33 32 1
Lasovac Brdo 3 3 1 1 - - 1 - - - 3 1 1 - 1 - - -
Pupelica 65 47 12 8 11 9 3 2 2 18 57 21 30 5 1 18 15 3
Ravneš 54 40 15 8 5 7 4 - 1 8 46 17 20 7 2 14 13 1
Šandrovac 274 214 63 51 39 25 27 5 4 33 249 86 131 21 11 60 59 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.