1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Velika Trnovitica 559 411 125 89 81 61 42 8 5 46 471 175 247 39 10 148 136 12
Naselja                                    
Gornja Ploščica 17 12 6 3 1 - 2 - - - 14 6 4 4 - 5 5 -
Gornja Trnovitica 31 19 9 3 3 4 - - - - 19 5 10 3 1 12 12 -
Mala Mlinska 33 23 7 6 7 2 1 - - - 26 10 12 4 - 10 10 -
Mala Trnovitica 32 17 5 5 2 2 3 - - - 19 8 9 2 - 15 15 -
Mlinski Vinogradi 20 14 8 4 1 - 1 - - - 14 6 6 2 - 6 5 1
Nova Ploščica 125 99 28 16 16 17 17 4 1 8 127 61 60 6 - 26 20 6
Velika Mlinska 56 40 13 6 11 9 1 - - - 42 12 23 4 3 16 14 2
Velika Trnovitica 245 187 49 46 40 27 17 4 4 38 210 67 123 14 6 58 55 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.