4. KUĆANSTVA PREMA VELIČINI, TIPU I BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001

  Ukupno Privatna kućanstva prema broju članova Institucionalna
kućanstva
svega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i više
REPUBLIKA HRVATSKA                            
Broj kućanstava 1.478.119 1.477.377 307.089 348.705 280.452 303.968 136.482 63.564 23.212 8.061 3.133 1.446 1.265 742
Broj osoba 4.437.460 4.410.828 307.089 697.410 841.356 1.215.872 682.410 381.384 162.484 64.488 28.197 14.460 15.678 26.632
Zagrebačka županija                            
Broj kućanstava 94.313 94.274 16.336 19.542 17.251 20.692 10.723 5.973 2.333 800 327 155 142 39
Broj osoba 309.696 308.454 16.336 39.084 51.753 82.768 53.615 35.838 16.331 6.400 2.943 1.550 1.836 1.242
Krapinsko-zagorska županija                            
Broj kućanstava 43.850 43.832 8.842 9.153 7.162 8.658 5.104 3.135 1.221 361 123 47 26 18
Broj osoba 142.432 140.909 8.842 18.306 21.486 34.632 25.520 18.810 8.547 2.888 1.107 470 301 1.523
Sisačko-moslavačka županija                            
Broj kućanstava 65.287 65.269 15.348 16.899 11.936 11.994 5.252 2.489 900 262 108 52 29 18
Broj osoba 185.387 184.358 15.348 33.798 35.808 47.976 26.260 14.934 6.300 2.096 972 520 346 1.029
Karlovačka županija                            
Broj kućanstava 49.640 49.621 11.773 12.317 9.274 9.171 3.962 2.044 719 209 88 32 32 19
Broj osoba 141.787 141.193 11.773 24.634 27.822 36.684 19.810 12.264 5.033 1.672 792 320 389 594
Varaždinska županija                            
Broj kućanstava 56.116 56.095 10.052 11.831 9.889 11.628 6.563 3.856 1.456 517 182 72 49 21
Broj osoba 184.769 183.127 10.052 23.662 29.667 46.512 32.815 23.136 10.192 4.136 1.638 720 597 1.642
Koprivničko-križevačka županija                            
Broj kućanstava 39.602 39.584 7.870 8.782 7.265 7.600 4.270 2.349 956 313 92 42 45 18
Broj osoba 124.467 124.061 7.870 17.564 21.795 30.400 21.350 14.094 6.692 2.504 828 420 544 406
Bjelovarsko-bilogorska županija                            
Broj kućanstava 44.281 44.269 9.619 10.857 7.874 8.227 4.100 2.187 807 328 133 55 82 12
Broj osoba 133.084 132.551 9.619 21.714 23.622 32.908 20.500 13.122 5.649 2.624 1.197 550 1.046 533
Primorsko-goranska županija                            
Broj kućanstava 111.162 111.085 24.427 28.052 24.907 24.320 6.405 2.126 553 175 62 31 27 77
Broj osoba 305.505 303.769 24.427 56.104 74.721 97.280 32.025 12.756 3.871 1.400 558 310 317 1.736
Ličko-senjska županija                            
Broj kućanstava 19.906 19.900 5.182 5.618 3.472 3.164 1.440 636 236 81 42 20 9 6
Broj osoba 53.677 53.491 5.182 11.236 10.416 12.656 7.200 3.816 1.652 648 378 200 107 186
Virovitičko-podravska županija                            
Broj kućanstava 31.588 31.578 6.812 7.877 5.490 6.261 2.931 1.471 474 160 62 19 21 10
Broj osoba 93.389 93.166 6.812 15.754 16.470 25.044 14.655 8.826 3.318 1.280 558 190 259 223
Požeško-slavonska županija                            
Broj kućanstava 27.460 27.445 5.701 6.598 4.553 5.061 2.966 1.520 620 243 97 34 52 15
Broj osoba 85.831 84.894 5.701 13.196 13.659 20.244 14.830 9.120 4.340 1.944 873 340 647 937
Brodsko-posavska županija                            
Broj kućanstava 54.857 54.836 10.221 12.534 9.251 10.620 6.501 3.336 1.483 512 212 91 75 21
Broj osoba 176.765 176.234 10.221 25.068 27.753 42.480 32.505 20.016 10.381 4.096 1.908 910 896 531
Zadarska županija                            
Broj kućanstava 52.389 52.359 9.604 12.448 9.631 11.591 5.532 2.223 862 301 93 41 33 30
Broj osoba 162.045 160.850 9.604 24.896 28.893 46.364 27.660 13.338 6.034 2.408 837 410 406 1.195
Osječko-baranjska županija                            
Broj kućanstava 113.617 113.583 24.672 28.082 21.465 23.014 10.051 4.157 1.370 462 144 105 61 34
Broj osoba 330.506 328.884 24.672 56.164 64.395 92.056 50.255 24.942 9.590 3.696 1.296 1.050 768 1.622
Šibensko-kninska županija                            
Broj kućanstava 39.675 39.648 9.098 10.465 6.788 7.749 3.458 1.407 451 142 47 32 11 27
Broj osoba 112.891 112.280 9.098 20.930 20.364 30.996 17.290 8.442 3.157 1.136 423 320 124 611
Vukovarsko-srijemska županija                            
Broj kućanstava 66.990 66.977 13.777 15.935 11.647 13.108 7.057 3.413 1.238 454 197 85 66 13
Broj osoba 204.768 204.502 13.777 31.870 34.941 52.432 35.285 20.478 8.666 3.632 1.773 850 798 266
Splitsko-dalmatinska županija                            
Broj kućanstava 144.472 144.366 25.221 30.742 27.246 32.599 16.654 7.291 2.788 1.032 429 195 169 106
Broj osoba 463.676 461.508 25.221 61.484 81.738 130.396 83.270 43.746 19.516 8.256 3.861 1.950 2.070 2.168
Istarska županija                            
Broj kućanstava 72.408 72.379 14.790 17.714 15.815 16.806 4.745 1.722 502 176 54 26 29 29
Broj osoba 206.344 204.984 14.790 35.428 47.445 67.224 23.725 10.332 3.514 1.408 486 260 372 1.360
Dubrovačko-neretvanska županija                            
Broj kućanstava 39.178 39.125 7.553 8.643 7.033 8.470 4.362 1.901 700 275 95 58 35 53
Broj osoba 122.870 121.989 7.553 17.286 21.099 33.880 21.810 11.406 4.900 2.200 855 580 420 881
Međimurska županija                            
Broj kućanstava 35.703 35.688 6.355 7.161 6.129 7.965 4.163 2.388 943 338 149 59 38 15
Broj osoba 118.426 117.753 6.355 14.322 18.387 31.860 20.815 14.328 6.601 2.704 1.341 590 450 673
Grad Zagreb                            
Broj kućanstava 275.625 275.464 63.836 67.455 56.374 55.270 20.243 7.940 2.600 920 397 195 234 161
Broj osoba 779.145 771.871 63.836 134.910 169.122 221.080 101.215 47.640 18.200 7.360 3.573 1.950 2.985 7.274