5. STANOVI ZA ODMOR PREMA BROJU SOBA I VRSTI ZGRADE, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.

    Ukupno 1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8 i više soba Stanovi za odmor se nalaze
u vikend kući u nasljeđenoj obiteljskoj
kući
u ostalim višestambenim
zgradama
REPUBLIKA HRVATSKA broj 182.513 59.008 59.874 32.854 19.922 6.763 2.665 556 871 153.971 18.526 10.016
  m 2 10.390.305 1.637.220 2.913.907 2.334.248 1.955.894 829.448 391.763 106.111 221.714 8.731.504 1.221.505 437.296
                           
Zagrebačka županija broj 16.528 9.071 4.583 1.659 774 316 93 10 22 15.945 553 30
  m 2 691.276 235.119 215.242 112.778 72.063 36.460 12.734 2.039 4.841 652.747 37.157 1.372
                           
Krapinsko-zagorska županija broj 9.916 4.368 3.564 1.185 501 193 79 11 15 9.148 741 27
  m 2 456.367 119.159 169.869 81.597 47.318 22.273 10.658 1.931 3.562 415.020 40.126 1.221
                           
Sisačko-moslavačka županija broj 4.900 2.910 1.326 399 160 66 27 8 4 4.701 191 8
  m 2 187.292 71.124 61.441 26.808 14.750 6.986 3.783 1.400 1.000 173.843 13.260 189
                           
Karlovačka županija broj 4.691 1.862 1.934 573 219 83 14 2 4 4.056 616 19
  m 2 222.518 52.693 94.621 40.936 21.193 9.505 2.330 340 900 185.222 36.436 860
                           
Varaždinska županija broj 5.055 3.137 1.371 351 133 43 15 2 3 4.903 150 2
  m 2 192.715 81.178 64.690 25.058 13.045 5.247 2.197 340 960 183.881 8.627 207
                           
Koprivničko-križevačka županija broj 4.668 3.326 1.014 193 77 49 7 1 1 4.577 89 2
  m 2 161.260 86.583 46.959 13.290 7.618 5.413 1.017 180 200 155.208 5.922 130
                           
Bjelovarsko-bilogorska županija broj 3.239 2.132 751 234 92 22 6 1 1 3.078 157 4
  m 2 119.737 53.702 36.497 16.759 9.144 2.549 716 170 200 109.412 10.163 162
                           
Primorsko-goranska županija broj 28.271 6.831 9.900 6.130 3.415 1.201 509 126 159 20.459 3.676 4.136
  m 2 1.719.984 205.562 481.785 426.446 327.882 139.627 74.571 23.595 40.516 1.292.216 235.724 192.044
                           
Ličko-senjska županija broj 7.096 1.835 2.981 1.263 641 262 79 12 23 4.548 1.230 1.318
  m 2 406.042 53.981 143.073 89.786 62.202 37.663 11.592 2.310 5.435 287.654 71.708 46.680
                           
Virovitičko-podravska županija broj 581 291 180 64 34 10 2 - - 537 43 1
  m 2 25.876 8.219 8.796 4.374 3.207 1.050 230 - - 23.070 2.742 64
                           
Požeško-slavonska županija broj 414 179 144 62 20 6 3 - - 367 47 -
  m 2 19.213 5.030 6.865 4.255 1.965 658 440 - - 15.794 3.419 -
                           
Brodsko-posavska županija broj 1.175 766 262 94 40 9 3 - 1 1.110 62 3
  m 2 42.768 18.279 12.214 6.604 3.726 1.065 640 - 240 38.059 4.634 75
                           
Zadarska županija broj 25.305 2.698 8.553 6.388 4.986 1.656 726 136 162 22.894 2.038 373
  m 2 1.865.209 86.116 426.930 467.736 498.845 209.123 106.447 27.396 42.616 1.695.575 153.295 16.339
                           
Osječko-baranjska županija broj 5.340 2.932 1.682 476 161 65 12 4 8 5.139 190 11
  m 2 207.338 72.778 76.273 32.174 14.898 7.052 1.600 800 1.763 193.987 12.582 769
                           
Šibensko-kninska županija broj 14.468 1.643 5.219 4.192 2.409 730 181 46 48 12.402 1.723 343
  m 2 984.368 51.683 263.264 298.408 235.303 87.242 27.066 8.634 12.768 852.447 118.469 13.452
                           
Vukovarsko-srijemska županija broj 938 556 312 36 23 8 3 - - 886 49 3
  m 2 34.200 14.475 13.568 2.492 2.276 949 440 - - 31.194 2.912 94
                           
Splitsko-dalmatinska županija broj 22.498 4.270 7.437 5.446 3.445 1.121 476 81 222 17.564 4.367 567
  m 2 1.521.140 132.488 379.302 391.495 339.370 138.125 69.803 15.158 55.399 1.204.950 284.145 32.045
                           
Istarska županija broj 14.696 4.298 5.429 2.412 1.679 477 242 55 104 10.040 1.579 3.077
  m 2 875.841 135.317 259.388 175.106 171.837 63.055 36.217 9.701 25.220 645.290 104.191 126.360
                           
Dubrovačko-neretvanska županija broj 5.559 1.493 1.379 1.198 876 332 144 51 86 4.734 752 73
  m 2 381.551 44.599 68.353 84.518 86.008 41.480 22.552 10.017 24.024 319.660 57.274 4.617
                           
Međimurska županija broj 2.332 1.711 443 103 52 18 4 1 - 2.184 141 7
  m 2 73.871 38.355 20.206 7.400 5.174 1.966 590 180 - 64.177 9.552 142
                           
Grad Zagreb broj 4.843 2.699 1.410 396 185 96 40 9 8 4.699 132 12
  m 2 201.739 70.780 64.571 26.228 18.070 11.960 6.140 1.920 2.070 192.098 9.167 474