Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

 

Popis stanovništva 2001.


STANOVNIŠTVO
PO NASELJIMA
1. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, PO NASELJIMA
2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7, 8, 10, 13, 14, 18, 19.
PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
1. KONTINGENTI STANOVNIŠTVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
2. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-4, 6-10, 12-15, 17.
3. STANOVNICI DRUGIH NASELJA (DRŽAVA) PRISUTNI U NASELJU POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU PRISUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 8 i 10.
4. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, A NEPISMENI I PREMA STAROSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
6. STANOVNIŠTVO PREMA POHAĐANJU ŠKOLE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-14.
7. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
8. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7-10.
9. POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-6, 10, 11.
10. DNEVNI I TJEDNI MIGRANTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1, 5-11, 12, 16-22.
11. STANOVNIŠTVO PREMA DRŽAVLJANSTVU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
13. STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
15. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I UZROKU INVALIDNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
16. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I FIZIČKOJ POKRETLJIVOSTI INVALIDNIH OSOBA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
17. INVALIDNE OSOBE PREMA UZROKU INVALIDNOSTI, SPOLU I FIZIČKOJ POKRETLJIVOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
18. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U cilju zaštite osobnih podataka tablica nije izrađena na razini grada/općine, dostupna je na razini županije pod rednim brojem 13.
19. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU I BRAČNOM STANJU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
20. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU I RAZINI ZAVRŠENE ŠKOLE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
22. ŽENSKO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I BROJU ŽIVOROĐENE DJECE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
23. STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-13.
24. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U većem broju gradova/općina frekvencije pojave su male te tablica u većem dijelu nema pojave i ne objavljuje se na toj razini. Dostupna je na razini županije pod rednim brojem 14.
25. ZAPOSLENI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, PO STAROSTI, SPOLU I POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-9.
26. NEZAPOSLENI I NEAKTIVNI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, STAROSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U većem broju gradova/općina frekvencije pojave su male te tablica u većem dijelu nema pojave i ne objavljuje se na toj razini. Dostupna je na razini županije pod rednim brojem 12.
27. ZAPOSLENI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, DJELATNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-9 te je dodan red "Na radu u inozemstvu".
28. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO ZANIMANJU I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 3-10, 13, 14.
29. ZAPOSLENI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, UOBIČAJENOM RADNOM VREMENU I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-9.
PO ŽUPANIJAMA
1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, AKTIVNOSTI I MJESTU STANOVANJA 31. OŽUJKA 2000., PO ŽUPANIJAMA
Dodan je red "Rođeni nakon 31. 03. 2000., a vrijednosti u redu "0", ispod "Nepoznatog mjesta stanovanja", izbrisane su.
2. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, VRSTI KUĆANSTVA I POLOŽAJU UNUTAR KUĆANSTVA I OBITELJI, PO ŽUPANIJAMA
3. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA, SPOLU I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
4. DOSELJENO STANOVNIŠTVO U ŽUPANIJU STANOVANJA PREMA PODRUČJU ODAKLE SE DOSELILO, SPOLU I VREMENU DOSELJENJA, PO ŽUPANIJAMA
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenjen sadržaj tabele.
6. STANOVNIŠTVO PREMA IZVORIMA PRIHODA, SPOLU I AKTIVNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-11, 14, 15.
7. POVRATNICI S RADA U INOZEMSTVU PREMA ZEMLJI RADA, STAROSTI, SPOLU I AKTIVNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7-9, 12, 13.
8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-15.
9. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA STAROSTI, SPOLU, VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 3-11, 13-16 i 18.
10. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI - DETALJNA KLASIFIKACIJA, PO ŽUPANIJAMA
11. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, KOJE POHAĐA ŠKOLU, PO STAROSTI I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-14.
12. NEZAPOSLENI I NEAKTIVNI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, STAROSTI I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2, 3, 7, 8.
13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA
REPUBLIKA HRVATSKA
1. UKUPAN BROJ STANOVNIKA PREMA STAROSTI, SPOLU, VRSTI KUĆANSTVA I POLOŽAJU UNUTAR KUĆANSTVA I OBITELJI
2. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I BRAČNOJ ZAJEDNICI
Izmijenjen sadržaj tabele.
3. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, VELIČINI PRIVATNIH KUĆANSTAVA, TIPU KUĆANSTVA I OBITELJI
4. ZAPOSLENO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU I ZANIMANJU
Izmijenili su se podaci u stupcima 2, 4-8, 10-12.
5. ZAPOSLENO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, UOBIČAJENOM RADNOM VREMENU I TJEDNI SATI RADA
6. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, EKONOMSKOJ AKTIVNOSTI I POLOŽAJU U ZAPOSLENJU
Izmijenili su se podaci u stupcima 4-6, 9, 10, 13 te je dodan novi stupac, 15. 
7. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA KOJE ŽIVI U PRIVATNIM KUĆANSTVIMA PREMA STAROSTI, SPOLU, AKTIVNOSTI I POLOŽAJU U OBITELJSKIM KUĆANSTVIMA
8. ŽENSKO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I AKTIVNOSTI NAJMLAĐEG DJETETA
9. ZAPOSLENE OSOBE STARE 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, DJELATNOSTI I NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI
Izmijenjeni su podaci po djelatnostima u stupcima 1-14.
10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, AKTIVNOSTI, ZANIMANJU, SPOLU I NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI
Izmijenjeni su podaci po zanimanjima u stupcima 1-14.
11. ZAPOSLENE OSOBE STARE 15 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, UOBIČAJENOM VREMENU RADA I ODJELJCIMA DJELATNOSTI
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-4, 6 i 7.
12. UKUPNO STANOVNIŠTVO PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI, SPOLU I STAROSTI
 
KUĆANSTVA I OBITELJI
PO NASELJIMA
1. KUĆANSTVA PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 12 i 14.
PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
1. KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
2. KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA I OSNOVI KORIŠTENJA STANA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
3. KUĆANSTVA PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA PO OSNOVI KORIŠTENJA STANA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 12 i 14.
4. KUĆANSTVA PREMA VELIČINI, TIPU I BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
5. KUĆANSTVA PREMA UKUPNOJ RASPOLOŽIVOJ POVRŠINI ZEMLJIŠTA, PREMA VRSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I UKUPAN BROJ STOKE, PERADI I KOŠNICA PČELA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Promijenili su se neki podaci za kućanstva u kategorijama: bez zemlje, do 0,10 ha i od 0.11 ha do 10,00 ha.
PO ŽUPANIJAMA
1. OBITELJI S DJECOM PREMA TIPU OBITELJI I BROJU DJECE PREMA STAROSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1 i 2.
REPUBLIKA HRVATSKA
1. OBITELJI S DJECOM PREMA TIPU, UKUPNOM BROJU DJECE I BROJU DJECE KOJA SE ŠKOLUJU
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-10.
 
STAMBENE JEDINICE
1. STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
2. STAMBENE JEDINICE PREMA BROJU KUĆANSTAVA, ČLANOVA KUĆANSTAVA I UKUPNOM BROJU OSOBA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenjeni su podaci o broju članova kućanstva i ukupnom broju osoba u stupcima 3, 7, 8, 10, 13, 14, 16 i 17 te broj stambenih jedinica u stupcu 15.
3. NASTANJENI STANOVI PREMA BROJU SOBA I VLASNIŠTVU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
4. NASTANJENI STANOVI PREMA POMOĆNIM PROSTORIJAMA I INSTALACIJAMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenjeni su podaci o ukupnom broju osoba u svim stupcima te podaci o broju stanova s pojedinim kombinacijama pomoćnih prostorija u stupcima 9-13.
5. STANOVI ZA ODMOR PREMA BROJU SOBA I VRSTI ZGRADE, PO ŽUPANIJAMA
6. NASTANJENI STANOVI PREMA GODINI IZGRADNJE, VRSTI ZGRADE I BROJU KUĆANSTAVA U STANU
Izmijenjeni su podaci o broju članova kućanstva i ukupnom broju osoba u stupcima 13 i 14 te u redovima 12 i 13.