Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Probni popis stanovništva 2009.

OBAVIJEST JAVNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA     
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

 PROBNI POPIS STANOVNIŠTVA 

 U sklopu priprema za Popis stanovništva, kućanstava i stanova koji se u redovitom 10-godišnjem intervalu planira provesti 2011. godine, Državni zavod za statistiku organizira Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova u razdoblju od 1. do 12. lipnja 2009.

 Probni popis provest će se na uzorku od 50 popisnih krugova, čime će se obuhvatiti oko 5000 kućanstava i oko 15000 osoba u izabranim naseljima sljedećih županija: Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Zagrebačkoj i Gradu Zagrebu.

 Cilj Probnog popisa jest provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravodobno i na prikladan način pripremila provedba i otklonili eventualni nedostaci za provedbu Popisa 2011. na cijelom teritoriju Hrvatske.

 Probni popis provoditi će popisivači (anketari) metodom intervjua, a kod dolaska u kućanstvo popisivač će se legitimirati posebnim ovlaštenjem Državnog zavoda za statistiku.

  

ŠTO JE POPIS STANOVNIŠTVA?

 Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovnicima, kućanstvima i stanovima. Cilj je svakog popisa ustanoviti broj stanovnika, ukupno za cijelu državu i po svim teritorijalnim razinama: naseljima, općinama, gradovima i županijama. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovnika, kao i o broju kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu i njegovim karakteristikama.

 Podaci koji se prikupljaju popisom stanovništva koriste se isključivo u statističke svrhe. Povjerljivost svih podataka i informacija iz ovog probnog popisa zaštičena je prema Zakonu o službenoj statistici.