Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Logotip popisa stanovništva 2011.Uvod:

Metodološka objašnjenja

Područno ustrojstvo


Rezultati:

Priopćenje za javnost

Imena i prezimena u Republici Hrvatskoj

Tablice | Tablični pregled podataka

MS Excel tablice | Za preuzimanje u XLS formatu

Grafički prikazi | u PDF formatu

Statistička izvješća
      1468 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
                  Stanovništvo prema spolu i starosti

      1469 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
                  Stanovništvo prema državljanstvu, narodnosti,

                  vjeri i materinskom jeziku
      1582 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
                  Stanovništvo prema obrazovnim obilježjima

      1583 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Kućanstva i obitelji
      1584 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Osobe s teškoćama u obavljanju
                  svakodnevnih aktivnosti

      1585 - Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. Stanovništvo prema ekonomskim obilježjima
      1586 - Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. Stanovi prema načinu korištenja.


Popisno čvorište (Census Hub):

Podaci popisa 2011. zemalja EU i Efte

Osnovne informacije o Popisnom čvorištu

Priopćenje za javnost


Ostalo:

Zakon o Popisu stanovništva 2011. (NN, br. 92/10.)

Osnovni popisni obrasci
      Popisnica (obrazac P-1)
      Upitnik za kućanstvo i stan (obrazac P-2)

      Ogledni primjerci osnovnih popisnih obrazaca na jeziku i
        pismu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

      Popisni obrasci na engleskom jeziku

Česta pitanja

Međunarodni standardi
      Preporuke Konferencije europskih statističara za
        popise stanovništva i stanova 2010.
      Uredba (EZ) 763/2008 (samo na engleskom jeziku)
      Uredba (EZ) 1201/2009 (samo na engleskom jeziku)Arhiva:

      Prvi rezultati Popisa 2011.
      Priopćenja za javnost (arhiva)
  
      Priopćenje za medije povodom javnog predstavljanja tehničke dokumentacije i
           aktivnosti značajnih za Popis stanovništva 2011.
         Priopćenje za javnost u povodu početka prijava za sudionike
           Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.
         Priopćenje za javnost u povodu prijava za sudionike
           Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.