Upis u Registar poslovnih subjekata

 

Državni zavod za statistiku (DZS) vodi Registar poslovnih subjekata (RPS) na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.).

Registar poslovnih subjekata obuhvaća pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i slično), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo), razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Pri upisu u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Napomena:

Počevši od 21.4.2018. za upis u Registar poslovnih subjekata ne plaća se naknada.

 

Za prijavu poslovnog subjekta potrebno je dostaviti :

  1. ispunjen obrazac RPS-1, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje: RPS-1.pdf ili RPS-1.doc. – za lakši odabir glavne djelatnosti u točki 11. GLAVNA DJELATNOST (RPS-1) možete koristiti NKD Pretraživač
  2. presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju i potvrdu o OIB-u na uvid.

 

Za prijavu dijela poslovnog subjekta potrebno je dostaviti:

  1. ispunjen obrazac RPS-2, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje: RPS-2.pdf ili RPS-2.doc. – za lakši odabir glavne djelatnosti u točki 11. GLAVNA DJELATNOST (RPS-1) možete koristiti NKD Pretraživač
  2. presliku Odluke o osnivanju dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar na uvid.

 

Poslovni subjekt podnosi prijavu za upis dijela poslovnog subjekta onda kada:

  1. u svom sastavu ima podružnicu, pogon i slično koji su upisani u registar kod nadležnog tijela
  2. u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela, a koji su na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost ili koji su na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost
  3. u svom sastavu ima urede, ispostave, postaje i slično utvrđeno propisom.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu registar@dzs.hr.

 

Vrijeme za rad sa strankama je od 8 do 13 sati.

 

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501

 

Česta pitanja i odgovori