Obrasci Državnog zavoda za statistiku


4. TRGOVINA, ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

Mjesečni izvještaj distributivne trgovine i ostalih usluga
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

- USL-M pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
USL-M pismo i kontakt obrazac u Word formatu

 
USL-M
USL-M

USL-M pismo
USL-M pismo

Mjesečno

Josipa Kalčić Ivanić

kalcicj@dzs.hr

Mjesečni izvještaj trgovine na malo
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu

 
TRG-1
TRG-1

TRG-1 pismo
TRG-1 pismo

Mjesečno

Ljiljanka Boras borasl@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga putničkih agencija, organizacija putovanja te ostalih rezervacijsakih usluga
- Obrazac u Word formatu
 
SPPI-PUT
Tromjesečno Maja Dozet dozetm@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga izdavačkih djelatnosti
- Obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-IZD
SPPI-IZD pismo
SPPI-IZD pismo
Tromjesečno

Sanda Colić

colics@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama arhitektonskih i inženjerskih usluga
- Obrazac u Word formatu
- Vodič za ispunjavanje izvještaja 
 
SPPI-ARH/INŽ
Vodič
Tromjesečno Maja Dozet dozetm@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama cestovnog prijevoza robe
- Obrazac u Word formatu
- Vodič za ispunjavanje izvještaja 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-CES
Vodič

SPPI-CES pismo
SPPI-CES pismo
Tromjesečno Martina Mikec mikecm@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama u djelatnosti čišćenja
- Obrazac u Word formatu
- Vodič za ispunjavanje izvještaja 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-ČIŠĆ
Vodič

SPPI-ČIŠĆ pismo
SPPI-ČIŠĆ pismo
Tromjesečno Ana Lekić lekica@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- Obrazac u Word formatu
-
Vodič za ispunjavanje izvještaja 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-ISTR
Vodič

SPPI-ISTR pismo
SPPI-ISTR pismo
Tromjesečno

Ana Lekić

lekica@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama računalnih i informacijskih usluga
- Obrazac u Word formatu
-
Vodič za ispunjavanje izvještaja 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-IT
Vodič

SPPI-IT pismo
SPPI-IT pismo
Tromjesečno

Martina Mikec

mikecm@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama u djelatnostima revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja
- Obrazac u Word formatu
-
Vodič za ispunjavanje izvještaja 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-KNJ
Vodič

SPPI-KNJ pismo
SPPI-KNJ pismo
Tromjesečno Sanja Godec godecs@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga promidžbe i oglašavanja
- Obrazac u Word formatu
-
Vodič za ispunjavanje izvještaja 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-OGL
Vodič

SPPI-OGL pismo
SPPI-OGL pismo
Tromjesečno

Sanda Colić

colics@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga u pomorskom prijevozu tereta
- Obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-POM/P
SPPI-POM/P pismo
SPPI-POM/P pismo
Tromjesečno

Ana Lekić

lekica@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga u pomorskom prijevozu putnika
- Obrazac u Word formatu
 
SPPI-POM/T
Tromjesečno

Maja Dozet

dozetm@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o javnobilježničkim uslugama
- Obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo u PDF formatu
 
SPPI-PR/BILJ
SPPI-PR/BILJ pismo
Godišnje Sanja Godec godecs@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o odvjetničkim uslugama
- Obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo u PDF formatu
 
SPPI-PR/ODVJ
SPPI-PR/ODVJ pismo
Godišnje Sanja Godec godecs@dzs.hr
Tromjesečmi izvještaj o cijenama usluga prekrcaja tereta
- Obrazac u Word formatu
 
SPPI-PREK
Tromjesečno

Nataša Pavičić

pavicicn@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga skladištenja robe
- Obrazac u Word formatu
 
SPPI-SKL
Tromjesečno

Nataša Pavičić

pavicicn@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga zaštitnih i istražnih djelatnosti
- Obrazac u Word formatu
-
Vodič za ispunjavanje izvještaja SPPI -ZAŠT 

- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-ZAŠT
Vodič

SPPI-ZAŠT pismo
SPPI-ZAŠT pismo
Tromjesečno Ana Lekić lekica@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga u djelatnosti zapošljavanja
- Obrazac u Word formatu
-
Vodič za ispunjavanje izvještaja SPPI-ZP 
 
SPPI-ZP
Vodič
Tromjesečno Ljiljanka Boras borasl@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- Obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo i kontakt obrazac u PDF formatu
-
Uvodno pismo i kontakt obrazac u Word formatu
 
SPPI-SAVJ
SPPI-SAVJ pismo
SPPI-SAVJ pismo
Tromjesečno

Sanda Colić

colics@dzs.hr


-  Kontakt obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo u PDF formatu
 
SPPI-ADM
SPPI-ADM pismo
Tromjesečno


-  Kontakt obrazac u Word formatu
- Uvodno pismo u PDF formatu
 
SPPI-FILM
SPPI-FILM pismo
Tromjesečno


TURIZAM
Izvještaj o pristupačnosti građevina turističkog smještaja osobama smanjene pokretljivosti
- Obrazac u PDF formatu

- Upute za ispunjavanje obrasca TU-11i
 
TU-11i
TU-11i-Upute
Trogodišnje Gordana Šiklić siklicg@dzs.hr
Izvještaj o putničkim agencijama
- Obrazac u PDF formatu

- Upute za ispunjavanje obrasca TU-14
 
TU-14
TU-14-Upute
Godišnje Suzana Nujić nujics@dzs.hr
Izvještaj o lukama nautičkog turizma
- Obrazac u Excel formatu
- Upute za ispunjavanje obrasca TU-18
 
TU-18
TU-18-Upute
Godišnje Jasna Perko perkoj@dzs.hr
Turistička aktivnost stanovništva Hrvatske
- Obrazac u PDF formatu
 
TU-30
Tromjesečno Marijana Kožul kozulm@dzs.hr