Obrasci Državnog zavoda za statistiku


6. OKOLIŠ
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

Godišnji izvještaj o korištenju i zaštiti voda od zagađivanja u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi električnom energijom, plinom i vodom u ____.

VOD-1

Godišnje

Gordana Bogdanović

BogdanovicG@dzs.hr

Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji

VOD-2K

Godišnje

Gordana Bogdanović

BogdanovicG@dzs.hr

Godišnji izvještaj o javnoj vodoopskrbi za ____.

VOD-2V

Godišnje

Gordana Bogdanović

BogdanovicG@dzs.hr

Godišnji izvještaj o investicijama u zaštitu okoliša

INV-OK

Godišnje

Vesna Koletić

koleticv@dzs.hr

Popis otpada

Nomenklatura

Dvogodišnje

Vesna Koletić

koleticv@dzs.hr