Područne jedinice Državnog zavoda za statistiku

PODRUČNE SLUŽBE PO ŽUPANIJAMA

ADRESA

IME I PREZIME

BROJ TELEFONA

BROJ FAX-A

E - MAIL

PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU VARAŽDIN

 

 

 

 

 

I. Zagrebačka županija

 

 

 

 

 

Ispostava Ivanić Grad

10310 Ivanić Grad, Trg V. Nazora 1

Marica Kunštek

01/2831-159,01/4873-669

01/4873-669

kunstekm@dzs.hr

 

 

Mirjana Gojak (voditeljica)               

049/371-587

 

 

Samostalni izvršitelji u Samoboru

10430 Samobor,Trg kralja Tomislava 5

Nada Skejo

01/3378-261

01/3363-510

skejon@dzs.hr

 

 

Višnja Lehpamer

01/3378-271

 

lehpamerv@dzs.hr

Samostalni izvršitelj u Vrbovcu

10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Božena Kolarić

01/4812-581

01/2791-142

bozenak@dzs.hr

II. Krapinsko-zagorska županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Krapini

49000 Krapina, Frana Galovića bb

Mirjana Gojak

049/371-587

049/371-587

gojakm@dzs.hr

 

 

Karolina Kaniški

049/371-693

 

KaniskiK@dzs.hr

 

 

Anica Lovrek

 

 

lovreka@dzs.hr

 

 

Nevenka Pondeljak

 

 

pondeljakn@dzs.hr

III. Sisačko-moslavačka županija

 

 

 

 

 

Ispostava Kutina

44320, Kutina, Kralja Tomislava 12

Vesna Cerančević (voditeljica)

044/683-469

044/683-472

cerancevicv@dzs.hr

 

 

Katarina Hranitelj

044/683-469

 

hraniteljk@dzs.hr   

 

 

Emina Kulenović/zamjena

044/683-472

 

KulenovicE@dzs.hr

 

 

Melita Rukavina                 

044/683-472

 

rukaviname@dzs.hr

 

 

Iva Zadravec

044/683-472

 

zadraveci@dzs.hr

V. Varaždinska županija

 

 

 

 

 

 

42000 Varaždin, S. Vraza 4

Jadranka Domislović (voditeljica Službe)

042/394-276

042/394-268

domislovicj@dzs.hr

 

 

Đurđica Lončar

042/394-248

 

loncard@dzs.hr

 

 

Juraj Težak

042/394-228

 

tezakj@dzs.hr

 

 

Štefica Pomper

042/394-268

 

pompers@dzs.hr

 

 

Velimir Škriljevečki

042/394-248

 

skriljeveckiv@dzs.hr

Samostalni izvršitelj u Ludbregu

42230 Ludbreg, Trg sv. Trojstva 14

Ružica Jalšić

042/639-784

 

jalsicr@dzs.hr

VI. Koprivničko-križevačka županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Koprivnici

48000 Koprivnica, A. Nemčića 5

Zdravka Križnjak

048/658-161            048/658-163

048/658-181

kriznjakz@dzs.hr

 

 

Mirela Tomec Fereža

048/658-162

 

tomecm@dzs.hr

 

 

Vladimir Ređep

048/658-162

 

redepv@dzs.hr

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

 

 

 

 

 

Ispostava Bjelovar

43000 Bjelovar, Ivana Gundulića 1/III

Vera Hnatek - Bene (voditeljica)

043/221-722

043/221-722

hnatekbenev@dzs.hr

 

 

Dajana Gulaš

043/221-721

 

GulasD@dzs.hr

 

 

Etelka Jurčić

043/221-722

 

jurcice@dzs.hr

X. Virovitičko-podravska županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Virovitici

33 000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1

Slađana  Hrgović

033/743-163

033/743-118

hrgovics@dzs.hr

 

 

Tihomir Silović

033/743-138

 

silovict@dzs.hr

Samostalni izvršitelj u Slatini

33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10

Ivana Draksler

033/401-993, 033/619-849

033/401-993

draksleri@dzs.hr

XX. Međimurska županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Čakovcu

40000 Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 9

Vladimir Pongrac           

040/644-407

040/644-400

pongracv@dzs.hr

 

 

Dražen Poljančić

040/644-405

 

poljancicd@dzs.hr

 

 

Draženka Pongrac

040/644-401

 

pongracd@dzs.hr

 

 

Ljubica Prokec

040/644-401

 

prokeclj@dzs.hr

PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU RIJEKA

 

 

 

 

 

IV. Karlovačka županija

 

 

 

 

 

Ispostava Karlovac

47000 Karlovac, Haulikova 1/I

Jadranka Vadjon (voditeljica)

047/600-487

047/600-464        047/600-488

vadjonj@dzs.hr

 

 

Darinka Galović

047/600-388

 

galovicd@dzs.hr

 

 

Martina Car

047/600-491

 

carm@dzs.hr

 

 

Ružica Furač

047/600-389

 

furacr@dzs.hr

Samostalni izvršitelji u Ogulinu

47300 Ogulin, Trg B.Frankopana 11

Alena Fićurin

047/532-205

047/532-205

ficurina@dzs.hr

 

 

Jadranka Blašković-Kučinić

047/532-205

 

blaskovickucinicj@dzs.hr

VIII. Primorsko-goranska županija

 

 

 

 

 

51000 Rijeka, Jelačićev trg 1/I

Ljerka Radošević Sarić (voditeljica Službe)

051/330-063 (direktan),         int. 601

051/337-749

radosevicsariclj@dzs.hr

 

 

Lidia Hrunka

Br.centrale: 051/211-229, 051/213-652, 051/213-648  int. 624

 

hrunkal@dzs.hr

 

 

Blanka Babić

int. 625

 

babicb@dzs.hr

 

 

Dijana Sorić Dupor

int. 602

 

soricdupord@dzs.hr

 

 

Goranka Novković

int. 608, 051/211-496

 

novkovicg@dzs.hr

 

 

Edi Fabjančić

int. 607, 051/211-496

 

fabjancice@dzs.hr

 

 

Grozdana Vukelić

int. 622

 

vukelicg@dzs.hr

 

 

Ingrid Marinkov

int. 621

 

marinkovi@dzs.hr

 

 

Josip Štambuk

int. 617, 051/323-751

 

stambukj@dzs.hr

 

 

Maja Miličić

int. 618, 051/323-751

 

milicicm@dzs.hr

 

 

Tanja Malnar

int. 603

 

malnart@dzs.hr

 

 

Vesna Domijan

int. 606

 

domijanv@dzs.hr

 

 

Zvjezdana Barić

int.614, 051/323-750

 

baricz@dzs.hr

IX. Ličko-senjska županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Senju

53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2

Ivona Špalj

053/648-065

053/551-080

spalji@dzs.hr

XVIII. Istarska županija

 

 

 

 

 

Ispostava Pula

52100 Pula, Ulica Velog Jože 1A

Sandra Kontošić (voditeljica)

052/649-402

052/210-674

kontosics@dzs.hr

 

 

Oriana Palin Stemberger

052/894-3447

 

stembergerpalino@dzs.hr

 

 

Snježana Lucić - Kraljić

052/894-3447

 

lucics@dzs.hr

 

 

Snježana Višković

052/210-674

 

viskovics@dzs.hr

 

 

Mirela Šimić

052/210-674

 

SimicMi@dzs.hr

 

 

Slavica Perišić Rojnić /zamjena

052/894-3447

 

perisicrojnics@dzs.hr

PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU OSIJEK

 

 

 

 

 

XI. Požeško-slavonska županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Požegi

34000 Požega, Županijska 11

Renata Bagarić

034/290-164

 

bagaricr@dzs.hr

XII. Brodsko-posavska županija

 

 

 

 

 

Ispostava Slavonski Brod

35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1

Kristina Ferić (voditeljica)

035/221-458

035/221-436

ferick@dzs.hr

 

 

Gordana Kruljac

035/221-437, 221-438

 

kruljacg@dzs.hr

 

 

Nada Marjanović

035/221-448

 

marjanovicn@dzs.hr

 

 

Željka Jelić

035/221-453

 

jelicz@dzs.hr

 

 

Lidija Vargić

035/221-449

 

vargicl@dzs.hr

 

 

Vlasta Krpan

035/221-451

 

krpanv@dzs.hr

Samostalni izvršitelj u Novoj Gradišci

35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1

Štefanija Ivanišević

035/330-165

035/362-914     

ivanisevics@dzs.hr

XIV. Osječko-baranjska županija

 

 

 

 

 

 

31000 Osijek, Strossmayerova 6/II

Verica Andraković (voditeljica Službe)          

031/283-744

031/283-766

andrakovicv@dzs.hr

 

 

Bernada Stipanović

031/283-744

 

stipanovicb@dzs.hr

 

 

Ana Lončarić/zamjena

031/283-834

 

LoncaricA@dzs.hr

 

 

Branko Kljaić

031/283-744

 

kljaicb@dzs.hr

 

 

Ivka Ćurić- Muhar

031/283-834

 

curici@dzs.hr

 

 

Bruno Mitrović/zamjena

031/283-744

 

mitrovicb@dzs.hr

 

 

Jasminka Turček

031/283-834

 

turcekj@dzs.hr

 

 

Marija Šarić

031/283-834

 

saricm@dzs.hr

 

 

Mira Mutter

031/283-833

 

mutterm@dzs.hr

 

 

Mirna Knežević

031/283-822

 

knezevicm@dzs.hr

 

 

Senka Marolin

031/283-834

 

marolins@dzs.hr

 

 

Željko Paulus

031/283-744

 

paulusz@dzs.hr

 

 

Mateja Pavlinušić

031/283-744

 

pavlinusicm@dzs.hr

 

 

Tanja Rukavina

031/283-822

 

RukavinaT@dzs.hr

 

 

Krešimir Jurlina

031/283-833

 

jurlinak@dzs.hr

XVI. Vukovarsko-srijemska županija

 

 

 

 

 

Ispostava Vinkovci

32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/IV

Marija Sertić (voditeljica)

032/344-162, 094

032/344-094

serticm@dzs.hr

 

 

Kata Parašilovac

032/344-162

 

parasilovack@dzs.hr

Samostalni izvršitelji u Županji

32270 Županja, Strossmayerova 18

Mirko Tolarić

032/826-367

032/826-368

tolaricm@dzs.hr

 

 

Krešimir Bušić

032/826-367

 

busick@dzs.hr

PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU SPLIT

 

 

 

 

 

XIII. Zadarska županija

 

 

 

 

 

Samostalni izvršitelji u Zadru

23000 Zadar, Narodni trg 1

Ivana Milin

023/301-523

023/214-035

milini@dzs.hr

 

 

Nenad Ćosić

023/212-152

 

cosicn@dzs.hr

 

 

Rozana Brkić

023/212-152

 

brkicr@dzs.hr

 

 

Dina Blagdan

023/213-935

 

BlagdanD@dzs.hr

 

 

Jasminka Atelj

023/214-144

 

ateljj@dzs.hr

XV. Šibensko-kninska županija

 

 

 

 

 

Ispostava Šibenik

22000 Šibenik, Stjepana Radića 55

Vinka Pancirov (voditeljica)             

022/337-014

022/200-976

pancirovv@dzs.hr

 

 

Ivica Štrkalj

022/337-608

 

strkalji@dzs.hr

 

 

Neda Škugor

022/337-610

 

skugorn@dzs.hr

 

 

Zdravka Kalauz

022/337-610

 

KalauzZ@dzs.hr

 

 

Ivana Juraga

022/200-977

 

juragai@dzs.hr

XVII. Splitsko-dalmatinska županija

 

 

 

 

 

 

21000 Split, Vukovarska 1

Fanica  Lazaneo (voditeljica Službe)       

021/300-147

021/300-182

lazaneof@dzs.hr

 

 

Anita Popović

021/300-146

 

popovica@dzs.hr

 

 

Danijela Milas

021/300-280

 

milasd@dzs.hr

 

 

Josip Jelavić

021/300-281

 

jelavicj@dzs.hr

 

 

Milena Ćićerić

021/300-290

 

cesarz@dzs.hr

 

 

Siniša Vladislavić

021/300-291

 

vladislavics@dzs.hr

 

 

Slobodan Zekan

021/300-134

 

zekans@dzs.hr

 

 

Anita Žanko

021/300-146

 

zankoa@dzs.hr

 

 

Tihomir Vrvilo

021/300-141

 

VrviloT@dzs.hr

 

 

Vesna Rogošić

021/300-290

 

rogosicv@dzs.hr

 

 

Ivana Ajduković

021/300-134

 

ajdukovici@dzs.hr

 

 

Vlasta Rakić

021/300-133

021/300-271

rakicv@dzs.hr

Samostalni izvršitelj u Visu

 

Ines Vojković

 

 

vojkovici@dzs.hr

XIX. Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

 

 

 

Ispostava Dubrovnik

20000 Dubrovnik, Vukovarska 16

Ivana Korać (voditeljica)

020/351-002, 020/351-164

020/351-053

koraci@dzs.hr

 

 

Stela Kličan

020/351-006

 

klicans@dzs.hr

 

 

Pero Caput

020/351-001

 

caputp@dzs.hr

 

 

Ana Pitarević Duvnjak

020/351-005

 

pitarevicduvnjaka@dzs.hr