OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2004./2005. I POČETAK ŠK. G. 2005./2006.

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2004./2005.

 

Na području Republike Hrvatske na kraju 2004./2005. školske godine djelovalo je 837 osnovnih škola (matične i samostalne), koje su u svom sastavu imale 1 251 područnu školu/odjel.

 

Na kraju školske godine 2004./2005. broj osnovnih škola i broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2003./2004. Broj učenika također se nije  bitnije mijenjao, a udio je učenica nepromijenjen i iznosi 48,7%.

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju ove školske godine iznosi 1:13. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:3. Udio žena u populaciji učitelja jest 78,4%.

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka od 2 088 školskih jedinica u 2 060 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 2 016 škola na hrvatskom jeziku, u 10 na talijanskome, u 7 na mađarskome, u 7 na češkome, u 18 na srpskome i u 2 na njemačkome. Dvadeset i osam škola, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to 1 na češkome, 3 na mađarskome, 5 na talijanskome, 1 na njemačkome i 18 na srpskome. Ukupno je 5 086 učenika polazilo nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 333 na češkome, 1 577 na talijanskome, 283 na mađarskome, 233 na njemačkome i 2 660 na srpskome.

 

1.1.   OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI, PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2004./2005.

 

Škole1))

Razredni odjeli

Škole s organiziranom prehranom

ukupno

matične i
samo-
stalne

područne
i odjeli

ukupno

čisti

kombini-
rani

ukupno

samo
mliječni
obrok

samo
topli

oba
obroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 088

837

1 251

18 313

16 700

1 613

1 221

683

392

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 079

828

1 251

18 256

16 646

1 610

1 212

681

391

140

Privatne

9

9

-

57

54

3

9

2

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

56

19

37

312

211

101

49

18

9

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

55

19

36

311

211

100

49

18

9

22

Privatne

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

 

 

 

1.2.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU, USPJEHU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2004./2005.

 

Ukupno

Učenice

Učenici koji su
završili školu

Korisnici prehrane
u školi

 

svega

I.IV.
razred

V.VIII.
razred

svega

I.IV.
razred

V.VIII.
razred

svega

učenice

mliječnog
obroka

toplog
obroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnovne škole ukupno

391 112

196 076

195 036

190 498

95 673

94 825

50 173

24 635

111 090

64 498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

388 961

195 160

193 801

189 670

95 312

94 358

49 905

24 541

108 513

62 713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

388 199

194 691

193 508

189 308

95 096

94 212

49 819

24 502

108 483

62 677

Privatne

762

469

293

362

216

146

86

39

30

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u
razvoju

2 151

916

1 235

828

361

467

268

94

2 577

1 785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 143

915

1 228

823

360

463

265

93

2 577

1 785

Privatne

8

1

7

5

1

4

3

1

-

-

 

 


1.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2004./2005.

 

 

Ukupno

U državnim školama

U privatnim školama

svega

položili

svega

položili

svega

položili

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

391 112

389 113

390 342

388 344

770

769

 

učenice

190 498

189 889

190 131

189 522

367

367

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

388 961

387 316

388 199

386 555

762

761

 

učenice

189 670

189 208

189 308

188 846

362

362

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

48 682

48 357

48 583

48 258

99

99

 

učenice

23 851

23 710

23 811

23 670

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

50 086

49 948

49 913

49 775

173

173

 

učenice

24 349

24 303

24 268

24 222

81

81

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

48 312

48 225

48 209

48 122

103

103

 

učenice

23 457

23 430

23 416

23 389

41

41

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

48 080

48 023

47 986

47 929

94

94

 

učenice

23 655

23 633

23 601

23 579

54

54

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

46 931

46 576

46 865

46 510

66

66

 

učenice

22 797

22 718

22 765

22 686

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

47 132

46 881

47 048

46 797

84

84

 

učenice

22 951

22 889

22 908

22 846

43

43

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

49 719

49 401

49 662

49 345

57

56

 

učenice

24 040

23 984

24 008

23 952

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

50 019

49 905

49 933

49 819

86

86

 

učenice

24 570

24 541

24 531

24 502

39

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu
i mladež s teškoćama u
 razvoju

svega

2 151

1 797

2 143

1 789

8

8

 

učenice

828

681

823

676

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

227

201

227

201

-

-

 

učenice

80

73

80

73

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

219

192

218

191

1

1

 

učenice

90

76

89

75

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

222

186

222

186

-

-

 

učenice

86

71

86

71

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

248

214

248

214

-

-

 

učenice

105

88

105

88

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

280

223

280

223

-

-

 

učenice

106

78

106

78

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

311

258

310

257

1

1

 

učenice

125

99

124

98

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

325

268

322

265

3

3

 

učenice

108

94

106

92

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

319

255

316

252

3

3

 

učenice

128

102

127

101

1

1

 

 

 

 

 

 

1.4.   UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2004./2005.

 

Učitelji

Učitelji prema ekvivalentu pune zaposlenosti

Učitelji koji predaju

Stručni suradnici prema ekvivalentu pune zaposlenosti

Ukupno

žene

s punim radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

u nižim razredima

u višim razredima

u nižim  i višim razredima

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

28 836

22 606

24 087

19 582

4 749

3 024

26 212

20 960

11 250

14 880

2 706

1 548

1 379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

28 706

22 501

24 019

19 522

4 687

2 979

26 119

20 881

11 195

14 819

2 692

1 546

1 377

Privatne

130

105

68

60

62

45

93

79

55

61

14

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

688

583

604

526

84

57

641

552

203

283

202

181

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

687

582

603

525

84

57

640

551

203

283

201

179

158

Privatne

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

2

2

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

 

1.5.   UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2004./2005.

 

 

Učenici po razredima1)

ukupno

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

426 942

48 187

50 228

15 673

70 203

66 477

58 234

59 496

58 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

306 941

41 653

43 122

12 115

44 289

43 032

40 002

41 463

41 265

Francuski

3 104

155

163

127

628

658

525

448

400

Njemački

96 623

6 047

5 656

1 981

20 434

18 336

14 849

14 914

14 406

Talijanski

19 442

231

1 162

1 386

4 704

4 347

2 743

2 568

2 301

Ruski

197

-

28

33

26

15

27

38

30

Španjolski

112

-

-

-

34

21

28

15

14

Mađarski

206

32

35

13

32

40

25

16

13

Češki

102

21

24

-

31

12

7

7

-

Slovački

189

39

26

18

25

16

28

27

10

Ostali jezici

26

9

12

-

-

-

-

-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
 mladež s teškoćama u
 razvoju

421

-

-

-

62

79

86

95

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

358

-

-

-

48

72

73

84

81

Njemački

48

-

-

-

14

4

8

9

13

Talijanski

15

-

-

-

-

3

5

2

5

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.


1.6.   POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2004./2005.

 

Škole1)

Učenici

Učenici koji su
završili školu

Učitelji1)

 

ukupno

samo-
stalne

područ-
ne

odjeli

ukupno

učenice

ukupno

učenice

ukupno

žene

s punim radnim
vremenom

 

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

83

33

14

36

13 145

8 177

1 340

877

1 321

890

1 073

773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazbene

80

31

14

35

12 849

7 883

1 305

842

1 248

835

1 013

724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

72

27

10

35

12 626

7 733

1 268

819

1 215

811

998

713

Privatne

8

4

4

-

223

150

37

23

33

24

15

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

3

2

-

1

296

294

35

35

73

55

60

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

3

2

-

1

296

294

35

35

73

55

60

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

34

484

139

202

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

27

...

...

...

85

20

46

10

...

...

...

...

Pri ostalim ustanovama

7

-

-

7

399

119

156

52

61

42

24

20

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

 

 

 

 

 


 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak  šk.  g. 2005./2006.

 

 

Na početku školske godine 2005./2006. broj osnovnih škola, razrednih odjela i učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2004./2005. Udio učenica  iznosi 48,6%.

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1:13; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,9. Udio žena u populaciji učitelja jest 67,8%.

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, vidi se da je u redovitim školama samo 2,7% učenika mlađih od 7 godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,5% učenika, od čega 89,6% pohađa VIII. razred.

 

 

2.1.   ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2005./2006.

 

Škole1))

Razredni odjeli

Učitelji1)

Učitelji prema
ekvivalentu pune
zaposlenosti

Učitelji koji predaju

 

u nižim razredima

u višim razredima

u nižim  i višim razredima

ukupno

žene

s punim radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

2 085

18 347

29 420

23 110

24 357

19 881

5 063

3 229

26 212

20 960

11 415

15 090

2 915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 076

18 288

29 298

23 010

24 282

19 816

5 016

3 194

26 119

20 881

11 366

15 041

2 891

 

Privatne

9

59

122

100

75

65

47

35

93

79

49

49

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

55

308

711

605

613

535

98

70

636

551

198

285

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

54

307

710

604

612

534

98

70

635

550

198

285

227

 

Privatne

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

 

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

 

 

 


2.2.   OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2005./2006.

 

Škole1)

Razredni odjeli

Učitelji1)

Učenici

ukupno

I. – IV.
razred

V. – VIII.
razred

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 140

18 655

30 131

387 952

194 748

193 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

128

1 255

1 905

28 061

14 234

13 827

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

88

658

1 040

12 425

6 140

6 285

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

91

740

1 189

15 430

7 871

7 559

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

84

542

942

9 924

5 022

4 902

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

70

785

1 188

16 249

8 195

8 054

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

93

554

848

11 048

5 565

5 483

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

108

603

920

11 792

5 810

5 982

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

126

1 125

1 961

21 824

10 690

11 134

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

55

265

411

4 335

2 262

2 073

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

77

447

660

8 939

4 503

4 436

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

65

409

565

8 862

4 508

4 354

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

114

796

1 210

17 538

8 844

8 694

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

106

765

1 261

15 803

7 916

7 887

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

184

1 451

2 284

29 674

14 895

14 779

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

52

488

790

10 010

5 012

4 998

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

93

933

1 506

18 837

9 526

9 311

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

220

2 046

3 381

43 795

21 723

22 072

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

110

871

1 499

15 803

7 669

8 134

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

77

588

987

11 527

5 680

5 847

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

59

571

945

11 114

5 696

5 418

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

140

2 763

4 639

64 962

32 987

31 975

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.


2.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2005./2006.

 

Prema godini rođenja

ukupno

1999. i
poslije

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1992.

1991.

1990. i
prije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

385 906

10 504

45 892

49 579

49 519

48 046

47 591

48 249

47 425

37 030

2 071

 

učenice

187 809

5 394

22 625

24 061

23 980

23 477

23 417

23 403

22 920

17 680

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

46 636

10 447

34 789

1 205

101

39

22

13

8

10

2

 

učenice

22 708

5 363

16 776

479

48

25

6

7

3

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

48 656

57

10 899

36 482

1 021

95

51

19

9

16

7

 

učenice

23 788

31

5 747

17 487

427

47

24

8

6

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

50 213

-

204

11 892

36 802

1 123

108

40

22

17

5

 

učenice

24 451

-

102

6 095

17 675

485

53

22

10

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

48 376

-

-

-

11 595

35 250

1 334

130

37

22

8

 

učenice

23 442

-

-

-

5 830

16 981

547

46

20

14

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

48 393

-

-

-

-

11 539

35 033

1 573

155

69

24

 

učenice

23 732

-

-

-

-

5 939

17 065

636

55

29

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

46 952

-

-

-

-

-

11 043

34 213

1 559

110

27

 

učenice

22 841

-

-

-

-

-

5 722

16 431

631

41

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

47 154

-

-

-

-

-

-

11 688

33 607

1 717

142

 

svega

22 871

-

-

-

-

-

-

5 965

16 110

733

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

49 526

-

-

-

-

-

-

573

12 028

35 069

1 856

 

učenice

23 976

-

-

-

-

-

-

288

6 085

16 846

757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu
i mladež s teškoćama u razvoju

svega

2 046

17

69

193

212

197

241

294

282

285

256

 

učenice

794

5

31

69

91

81

98

108

116

94

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

157

8

66

70

7

2

-

3

1

-

-

 

učenice

63

3

31

26

2

-

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

248

9

3

113

90

22

7

3

-

-

1

 

učenice

93

2

-

39

41

10

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

227

-

-

10

103

77

27

6

1

-

3

 

učenice

90

-

-

4

43

31

8

3

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

235

-

-

-

12

87

94

30

4

2

6

 

učenice

93

-

-

-

5

37

43

6

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

282

-

-

-

-

7

96

111

51

13

4

 

učenice

109

-

-

-

-

2

41

44

19

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

288

-

-

-

-

2

12

126

104

22

22

 

učenice

110

-

-

-

-

1

6

48

40

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

290

-

-

-

-

-

5

14

112

106

53

 

učenice

121

-

-

-

-

-

-

5

55

37

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

319

-

-

-

-

-

-

1

9

142

167

 

učenice

115

-

-

-

-

-

-

-

2

50

63


2.4.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2005./2006.

 

 

Ukupno

Učenici u nižim razredima

Učenici u višim razredima

ukupno

I.

II.

III.

IV.

ukupno

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

387 952

194 748

46 793

48 904

50 440

48 611

193 204

48 675

47 240

47 444

49 845

Učenice

188 603

94 728

22 771

23 881

24 541

23 535

93 875

23 841

22 951

22 992

24 091

Ponavljači

1 453

589

321

140

79

49

864

309

219

260

76

Učenice

412

235

143

46

27

19

177

66

50

43

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnovne škole redovite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

385 906

193 881

46 636

48 656

50 213

48 376

192 025

48 393

46 952

47 154

49 526

Učenice

187 809

94 389

22 708

23 788

24 451

23 442

93 420

23 732

22 841

22 871

23 976

Ponavljači

1 417

574

317

134

79

44

843

305

214

253

71

Učenice

400

228

142

43

27

16

172

64

48

42

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

385 156

193 446

46 554

48 558

50 049

48 285

191 710

48 292

46 885

47 068

49 465

Učenice

187 450

94 195

22 672

23 747

24 375

23 401

93 255

23 673

22 810

22 828

23 944

Ponavljači

1 416

574

317

134

79

44

842

305

214

252

71

Učenice

400

228

142

43

27

16

172

64

48

42

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

750

435

82

98

164

91

315

101

67

86

61

Učenice

359

194

36

41

76

41

165

59

31

43

32

Ponavljači

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

Učenice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 046

867

157

248

227

235

1 179

282

288

290

319

Učenice

794

339

63

93

90

93

455

109

110

121

115

Ponavljači

36

15

4

6

-

5

21

4

5

7

5

Učenice

12

7

1

3

-

3

5

2

2

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 041

866

157

248

226

235

1 175

282

287

290

316

Učenice

790

338

63

93

89

93

452

109

109

121

113

Ponavljači

36

15

4

6

-

5

21

4

5

7

5

Učenice

12

7

1

3

-

3

5

2

2

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

5

1

-

-