PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLIV.

ZAGREB, 24. TRAVNJA 2007.

BROJ: 8.1.3.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

SREDNJE ŠKOLE

 

KRAJ ŠK. G. 2005./2006. I POČETAK ŠK. G. 2006./2007.

 

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2005./2006.

 

Na području Republike Hrvatske na kraju 2005./2006. školske godine djelovalo je 413 srednjih škola, koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 688 školskih jedinica različite vrste, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa, što je za 1,3% više u odnosu na kraj školske godine 2004./2005., a broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao.

 

Broj učenika srednjih škola manji je za 1,1% u odnosu na prethodnu školsku godinu. Udio učenica iznosi 50,4% iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 70,0% učenica, u gimnazijama 63,0%, u tehničkim i srodnim školama 49,5%, a u industrijskim i obrtničkim školama samo je 36,2% učenica. Srednju školu završilo je 46 551 učenika, od toga je 50,9% učenica.

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika engleski jezik uči 83,6% učenika, njemački 42,9%, talijanski 14,3%, francuski 3,6%, a španjolski, ruski, kineski i mađarski samo 0,5% učenika.

 


1.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2005./2006.

 

Škole1)

Razredni
odjeli

Učenici

Učenici koji su završili školu

ukupno

samostalne

školske
jedinice/odjeli

ukupno

učenice

ukupno

učenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

 688

 219

 469

7 288

186 588

93 914

46 551

23 677

Državne

 645

 186

 459

7 056

182 050

91 530

45 472

23 128

Privatne

 32

 22

 10

 143

2 069

 937

 475

 234

Vjerske

 11

 11

 -

 89

2 469

1 447

 604

 315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

 656

 205

 451

7 098

184 924

93 246

46 042

23 471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

 165

 87

 78

1 864

50 788

31 996

12 288

7 710

Državne

136

62

74

1 692

47 068

29 934

11 413

7 259

Privatne

18

14

4

83

1 251

615

271

136

Vjerske

11

11

-

89

2 469

1 447

604

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

 251

 67

 184

3 087

83 458

41 305

19 199

10 011

Državne

240

61

179

3 031

82 683

41 013

19 016

9 929

Privatne

11

6

5

56

775

292

183

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

 39

 28

 11

 103

4 677

3 276

 861

 617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 22

 22

-

-

2 115

1 323

 309

 211

Državne

21

21

-

-

2 107

1 318

308

211

Privatne

1

1

-

-

8

5

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

2

2

-

-

137

126

23

19

Državne

2

2

-

-

137

126

23

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

 15

 4

 11

 103

2 425

1 827

 529

 387

Državne

14

4

10

102

2 414

1 818

518

378

Privatne

1

-

1

1

11

9

11

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

 201

 23

 178

2 044

46 001

16 669

13 694

5 133

Državne

200

22

178

2 041

45 977

16 653

13 685

5 126

Privatne

1

1

-

3

24

16

9

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama
u razvoju

32

14

18

190

1 664

668

509

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

32

14

18

190

1 664

668

509

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

 65

 7

 58

 330

5 565

2 065

2 689

1 027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

45

1

44

229

3 777

1 462

1 769

714

Privatne

20

6

14

101

1 788

603

920

313

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

2)    Nije uključeno u “Srednje škole – ukupno”.

 


1.2.  USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2005./2006.

 

Učenici

ukupno

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

svega

položili

svega

položili

svega

položili

svega

položili

svega

položili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

184 924

178 875

52 090

49 377

49 888

48 042

49 156

48 053

33 790

33 403

Državne

180 386

174 422

50 904

48 224

48 734

46 910

48 050

46 965

32 698

32 323

Privatne

2 069

2 038

 558

 549

 516

 509

 518

 510

 477

 470

Vjerske

2 469

2 415

 628

 604

 638

 623

 588

 578

 615

 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

50 788

50 270

13 372

13 187

12 558

12 394

12 448

12 342

12 410

12 347

Državne

47 068

46 623

12 401

12 248

11 601

11 454

11 547

11 455

11 519

11 466

Privatne

1 251

1 232

 343

 335

 319

 317

 313

 309

 276

 271

Vjerske

2 469

2 415

 628

 604

 638

 623

 588

 578

 615

 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

83 458

81 157

21 781

20 892

20 698

20 071

20 801

20 283

20 178

19 911

Državne

82 683

80 394

21 575

20 687

20 511

19 889

20 608

20 094

19 989

19 724

Privatne

 775

 763

 206

 205

 187

 182

 193

 189

 189

 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

4 677

4 329

1 406

1 278

1 313

1 203

 986

 932

 972

 916

Glazbene

2 115

1 836

 725

 626

 657

 565

 362

 324

 371

 321

Državne

2 107

1 828

 723

 624

 655

 563

 359

 321

 370

 320

Privatne

 8

 8

 2

 2

 2

 2

 3

 3

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 137

 130

 52

 48

 27

 26

 34

 33

 24

 23

Državne

 137

 130

 52

 48

 27

 26

 34

 33

 24

 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

2 425

2 363

 629

 604

 629

 612

 590

 575

 577

 572

Državne

2 414

2 352

 629

 604

 629

 612

 590

 575

 566

 561

Privatne

 11

 11

-

-

-

-

-

-

 11

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

46 001

43 119

15 531

14 020

15 319

14 374

14 921

14 496

 230

 229

Državne

45 977

43 095

15 524

14 013

15 311

14 366

14 912

14 487

 230

 229

Privatne

 24

 24

 7

 7

 8

 8

 9

 9

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u
razvoju

1 664

1 603

 524

 496

 538

 519

 538

 527

 64

 61

Državne

1 664

1 603

 524

 496

 538

 519

 538

 527

 64

 61

 


1.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2005./2006.

 

Škole1)

Razredni odjeli

Učenici

Učenici koji su
završili školu

Nastavnici1)

svega

učenice

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 688

7 288

186 588

93 914

46 551

22 161

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

 33

 277

7 331

3 737

1 769

 955

Krapinsko-zagorska županija

 22

 208

5 482

2 809

1 487

 607

Sisačko-moslavačka županija

 29

 236

6 097

2 988

1 508

 793

Karlovačka županija

 27

 219

5 541

2 857

1 418

 687

Varaždinska županija

 26

 295

8 137

4 117

2 201

1 034

Koprivničko-križevačka županija

 16

 174

4 891

2 470

1 312

 554

Bjelovarsko-bilogorska županija

 24

 209

5 380

2 762

1 437

 682

Primorsko-goranska županija

 53

 492

12 046

6 125

3 003

1 541

Ličko-senjska županija

 12

 67

1 545

 740

 373

 282

Virovitičko-podravska županija

 13

 148

3 771

1 916

 922

 402

Požeško-slavonska županija

 14

 133

3 765

1 958

 923

 390

Brodsko-posavska županija

 14

 264

7 106

3 597

1 760

 519

Zadarska županija

 35

 311

7 662

3 870

1 751

1 078

Osječko-baranjska županija

 54

 593

14 473

7 276

3 661

1 850

Šibensko-kninska županija

 20

 185

4 683

2 431

1 191

 591

Vukovarsko-srijemska županija

 25

 343

8 187

4 117

2 174

 892

Splitsko-dalmatinska županija

 80

 863

22 048

11 081

5 266

2 510

Istarska županija

 45

 377

8 834

4 347

2 195

1 356

Dubrovačko-neretvanska županija

 29

 217

5 527

2 752

1 276

 820

Međimurska županija

 16

 179

4 450

2 164

1 194

 566

Grad Zagreb

 101

1 498

39 632

19 800

9 730

4 052

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

1.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2005./2006.

 

Učenici

Nastavnici1)

ukupno

gimnazija

tehničkih
i srodnih škola

umjetničkih škola

industrijskih
i obrtničkih škola

s teškoćama
u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

155 921

50 035

68 267

2 266

35 095

 258

1 496

Francuski

6 638

1 749

2 455

 20

2 400

 14

 130

Njemački

79 969

33 400

30 868

 602

15 007

 92

1 002

Talijanski

26 687

13 499

11 156

 398

1 599

 35

 303

Španjolski

 999

 804

 195

-

-

-

 20

Ruski

 12

 11

-

-

 1

-

 2

Kineski

 7

 7

-

-

-

-

 1

Mađarski

 5

 5

-

-

-

-

 1

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 


1.5.   NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2005./2006.

 

Nastavnici

Nastavnici u
ekvivalentu pune zaposlenosti

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

ukupno

žene

s punim
 radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

21 775

14 181

10 989

7 236

10 786

6 945

15 651,04

10 184,64

 808,04

 659,46

Državne

20 936

13 598

10 670

6 997

10 266

6 601

15 163,90

9 835,16

 771,91

 634,26

Privatne

 597

 417

 200

 147

 397

 270

 316,47

 225,38

 23,64

 15,71

Vjerske

 242

 166

 119

 92

 123

 74

 170,67

 124,10

 12,49

 9,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

4 897

3 577

2 763

2 109

2 134

1 468

3 637,28

2 709,38

 231,48

 190,43

Državne

4 308

3 165

2 533

1 932

1 775

1 233

3 289,37

2 455,66

 202,99

 170,88

Privatne

 347

 246

 111

 85

 236

 161

 177,24

 129,62

 16,00

 10,06

Vjerske

 242

 166

 119

 92

 123

 74

 170,67

 124,10

 12,49

 9,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

9 067

5 903

4 496

2 975

4 571

2 928

6 583,26

4 301,01

 317,34

 263,44

Državne

8 852

5 756

4 425

2 924

4 427

2 832

6 471,18

4 222,80

 310,70

 258,79

Privatne

 215

 147

 71

 51

 144

 96

 112,08

 78,21

 6,64

 4,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

1 319

 904

 944

 660

 375

 244

1 113,88

 770,34

 27,75

 19,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 830

 559

 648

 463

 182

 96

 722,62

 504,61

 9,87

 7,44

Državne

 823

 553

 647

 462

 176

 91

 719,82

 502,11

 9,87

 7,44

Privatne

 7

 6

 1

 1

 6

 5

 2,80

 2,50

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 63

 46

 41

 31

 22

 15

 58,63

 39,82

-

-

Državne

 63

 46

 41

 31

 22

 15

 58,63

 39,82

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

 426

 299

 255

 166

 171

 133

 332,63

 225,91

 17,88

 12,38

Državne

 415

 291

 255

 166

 160

 125

 325,28

 220,86

 17,88

 12,38

Privatne

 11

 8

-

-

 11

 8

 7,35

 5,05

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

6 492

3 797

2 786

1 492

3 706

2 305

4 316,62

2 403,91

 231,47

 185,77

Državne

6 475

3 787

2 769

1 482

3 706

2 305

4 299,62

2 393,91

 230,47

 184,77

Privatne

 17

 10

 17

 10

-

-

 17,00

 10,00

 1,00

 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u
razvoju

 386

 252

 191

 128

 195

 124

 252,63

 162,61

 72,91

 55,62

Državne

 386

 252

 191

 128

 195

 124

 252,63

 162,61

 72,91

 55,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

1 523

 940

 89

 62

1 434

 878

 318,71

 199,84

-

-

Državne

1 161

 737

 43

 30

1 118

 707

 185,06

 122,13

-

-

Privatne

 362

 203

 46

 32

 316

 171

 133,65

 77,71

-

-

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 


 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2006./2007.

 

 

Na području Republike Hrvatske na početku 2006./2007. školske godine djelovalo je 414 srednjih škola, koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 693 školske jedinice različite vrste, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa, što je za 1,5% više u odnosu na početak školske godine 2005./2006., a broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao.

 

Broj učenika u redovitim srednjim školama pokazuje pad za 0,9%, a u školama za obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju za 4,8%. Udio učenica iznosi 50,0%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 2,2% ponavljača, i to u I. razredu 3,5%, u II. razredu 2,5%, u III. razredu 1,5%, a u IV. razredu 0,6%.

 

Prema godinama rođenja može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 98,7% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 1,2% učenika starijih od 18 godina, a 0,1% mlađih od 14 godina, a to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i baletnih).

 


2.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2006./2007.

 

Škole1)

Razredni odjeli

Učenici

ukupno

samostalne

školske
jedinice/odjeli

ukupno

učenice

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

 693

 221

 472

7 272

187 977

93 856

Državne

 650

 187

 463

7 041

183 435

91 392

Privatne

 32

 23

 9

 141

2 090

 934

Vjerske

 11

 11

 90

2 452

1 530

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

 661

 207

 454

7 079

186 360

93 210

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

 165

 87

 78

1 886

51 338

32 335

Državne

 136

 62

 74

1 711

47 625

30 173

Privatne

 18

 14

 4

 85

1 261

 632

Vjerske

 11

 11

 90

2 452

1 530

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

 255

 68

 187

3 125

84 796

41 388

Državne

 243

 61

 182

3 069

83 985

41 097

Privatne

 12

 7

 5

 56

 811

 291

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

 41

 30

 11

 102

4 770

3 352

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 24

 24

-

-

2 210

1 371

Državne

 22

 22

 -

 -

2 192

1 360

Privatne

 2

 2

 -

 -

 18

 11

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 2

 2

 141

 131

Državne

 2

 2

 141

 131

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

 15

 4

 11

 102

2 419

1 850

Državne

 15

 4

 11

 102

2 419

1 850

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

 200

 22

 178

1 966

45 456

16 135

Državne

 200

 22

 178

1 966

45 456

16 135

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u
 razvoju

 32

 14

 18

 193

1 617

 646

Državne

 32

 14

 18

 193

1 617

 646

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

 60

 7

 53

 280

4 217

1 760

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 40

 1

 39

 185

2 821

1 212

Privatne

 20

 6

 14

 95

1 396

 548

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

2)    Nije uključeno u “Srednje škole – ukupno”.

 


2.2.   UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2006./2007.

 

Učenici

ukupno

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

svega

ponavljači

svega

ponavljači

svega

ponavljači

svega

ponavljači

svega

ponavljači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

186 360

4 047

53 320

1 845

50 606

1 285

48 500

 719

33 934

 198

Učenice

93 210

1 502

25 622

 731

24 736

 451

23 929

 256

18 923

 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije – ukupno

51 338

 321

13 253

 96

13 227

 103

12 484

 97

12 374

 25

Učenice

32 335

 161

8 236

 56

8 382

 43

7 879

 52

7 838

 10

Državne

47 625

 282

12 298

 80

12 289

 93

11 548

 90

11 490

 19

Privatne

1 261

 16

 285

 8

 339

 3

 325

 2

 312

 3

Vjerske

2 452

 23

 670

 8

 599

 7

 611

 5

 572

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne – ukupno

84 796

1 647

22 511

 588

21 426

 503

20 465

 406

20 394

 150

Učenice

41 388

 635

10 742

 266

10 379

 202

10 100

 125

10 167

 42

Državne

83 985

1 639

22 285

 585

21 210

 499

20 279

 405

20 211

 150

Privatne

 811

 8

 226

 3

 216

 4

 186

 1

 183

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke – ukupno

4 770

 119

1 533

 33

1 291

 36

 994

 27

 952

 23

Učenice

3 352

 68

1 062

 19

 898

 19

 688

 18

 704

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

2 210

 68

 869

 9

 654

 26

 344

 16

 343

 17

Učenice

1 371

 35

 525

 3

 406

 12

 198

 12

 242

 8

Državne

2 192

 68

 861

 9

 648

 26

 343

 16

 340

 17

Drivatne

 18

 -

 8

-

 6

 -

 1

 -

 3

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 141

 1

 57

-

 28

-

 25

 1

 31

-

Učenice

 131

 1

 54

-

 27

-

 21

 1

 29

-

Državne

 141

 1

 57

-

 28

-

 25

 1

 31

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

2 419

 50

 607

 24

 609

 10

 625

 10

 578

 6

Učenice

1 850

 32

 483

 16

 465

 7

 469

 5

 433

 4

Državne

2 419

 50

 607

 24

 609

 10

 625

 10

 578

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke – ukupno

45 456

1 960

16 023

1 128

14 662

 643

14 557

 189

 214

-

Učenice

16 135

 638

5 582

 390

5 077

 187

5 262

 61

 214

-

Državne

45 456

1 960

16 023

1 128

14 662

 643

14 557

 189

 214

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u
razvoju

1 617

 31

 492

 13

 513

 13

 542

 5

 70

-

Učenice

 646

 9

 179

 4

 207

 4

 231

 1

 29

-

Državne

1 617

 31

 492

 13

 513

 13

 542

 5

 70

-

 


2.3.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2006./2007.

 

Učenici

ukupno

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

svega

učenice

svega

učenice

svega

učenice

svega

učenice

svega

učenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

186 360

93 210

53 320

25 622

50 606

24 736

48 500

23 929

33 934

18 923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994. i poslije

 60

 40

 55

 38

 5

 2

-

-

-

-

1993.

 189

 122

 135

 89

 54

 33

-

-

-

-

1992.

11 770

6 146

11 643

6 061

 119

 80

 6

 3

 2

 2

1991.

48 702

23 827

37 251

17 757

11 369

6 043

 79

 24

 3

 3

1990.

49 867

24 548

3 662

1 458

34 988

17 109

11 121

5 903

 96

 78

1989.

45 973

22 982

 454

 174

3 561

1 314

33 348

16 491

8 610

5 003

1988.

27 601

14 578

 69

 22

 431

 125

3 517

1 371

23 584

13 060

1987.

1 930

 839

 6

 6

 37

 10

 379

 115

1 508

 708

1986. i prije

 268

 128

 45

 17

 42

 20

 50

 22

 131

 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u
razvoju

1 617

 646

 492

 179

 513

 207

 542

 231

 70

 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992. i poslije

 22

 8

 22

 8

-

-

-

-

-

-

1991.

 274

 99

 241

 91

 33

 8

-

-

-

-

1990.

 451

 198

 166

 65

 254

 117

 31

 16

-

-

1989.

 482

 200

 53

 14

 162

 62

 263

 121

 4

 3

1988.

 240

 94

 7

 1

 43

 13

 167

 72

 23

 8

1987.

 113

 40

 3

-

 14

 7

 65

 21

 31

 12

1986.

 25

 5

-

-

 6

-

 11

 1

 8

 4

1985. i prije

 10

 2

-

-

 1

-

 5

-

 4

 2

 


2.4.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2006./2007.

 

Nastavnici

Nastavnici u
ekvivalentu pune zaposlenosti

Stručni suradnici u  ekvivalentu pune zaposlenosti

ukupno

ženen

s punim
 radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

22 175

14 410

11 049

7 284

11 126

7 126

15 785,62

10 307,39

 810,37

 662,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

21 327

13 823

10 732

7 048

10 595

6 775

15 297,16

9 955,00

 775,36

 637,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatne

 592

 414

 188

 144

 404

 270

 303,40

 222,56

 22,52

 14,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjerske

 256

 173

 129

 92

 127

 81

 185,06

 129,83

 12,49

 9,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

5 001

3 641

2 790

2 114

2 211

1 527

3 697,09

2 737,76

 229,68

 188,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

4 396

3 222

2 552

1 939

1 844

1 283

3 334,34

2 478,37

 203,10

 171,03

Privatne

 349

 246

 109

 83

 240

 163

 177,69

 129,56

 14,09

 8,18

Vjerske

 256

 173

 129

 92

 127

 81

 185,06

 129,83

 12,49

 9,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

9 257

5 982

4 503

2 987

4 754

2 995

6 663,31

4 388,21

 321,79

 268,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

9 028

5 821

4 425

2 927

4 603

2 894

6 540,90

4 297,76

 313,36

 261,75

Privatne

 229

 161

 78

 60

 151

 101

 122,41

 90,45

 8,43

 6,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

1 357

 921

 973

 678

 384

 243

1 136,56

 781,98

 25,87

 18,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 871

 581

 670

 480

 201

 101

 748,61

 522,61

 6,49

 5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 857

 574

 669

 479

 188

 95

 745,31

 520,06

 6,49

 5,00

Privatne

 14

 7

 1

 1

 13

 6

 3,30

 2,55

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 62

 45

 40

 30

 22

 15

 57,82

 38,96

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 62

 45

 40

 30

 22

 15

 57,82

 38,96

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

 424

 295

 263

 168

 161

 127

 330,13

 220,41

 19,38

 13,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 424

 295

 263

 168

 161

 127

 330,13

 220,41

 19,38

 13,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

6 560

3 866

2 783

1 505

3 777

2 361

4 288,66

2 399,44

 233,03

 186,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

6 560

3 866

2 783

1 505

3 777

2 361

4 288,66

2 399,44

 233,03

 186,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u
razvoju

 398

 258

 192

 130

 206

 128

 253,35

 167,21

 72,10

 54,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 398

 258

 192

 130

 206

 128

 253,35

 167,21

 72,10

 54,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

1 490

 916

 101

 73

1 389

 843

 327,12

 210,48

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

1 111

 696

 47

 33

1 064

 663

 184,51

 122,08

-

-

Privatne

 379

 220

 54

 40

 325

 180

 142,61

 88,40

-

-

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje popunjavaju srednje škole na kraju i na početku školske godine.

 

Statistički list za srednje škole − gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i obrtničke škole, škole primijenjene umjetnosti i odjeli likovne umjetnosti i dizajna te škole i odjeli za mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-S/KP), Statistički list za srednje glazbene i baletne škole (obrazac Š-S-U/KP) i Statistički list za srednje škole za odrasle (obrazac Š-S-OD/KP) za ovo statističko istraživanje popunjavaju škole/obrazovne ustanove.

 

Obuhvat i usporedivost

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su srednje škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih školskih godina.

 

 

Definicije i objašnjenja

 

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske srednje obrazovanje organizirano je kao redovito i posebno obrazovanje.

 

Redovito obrazovanje uključuje srednje obrazovanje s redovitim obrazovnim programima.

 

Posebno obrazovanje uključuje obrazovanje odraslih.

 

Srednje obrazovanje traje od 1 do 4 godine, a omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada ili za nastavak školovanja. Srednje obrazovanje nije obvezatno.

 

Školom se smatra skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja po istovrsnomu nastavnom planu i programu na određenoj lokaciji.

 

Broj srednjih škola prikazan u tablicama 1.1., 1.3. i 2.1. veći je od stvarnog broja srednjih škola. Ako jedna srednja škola obuhvaća nekoliko školskih jedinica različite vrste, npr. gimnaziju, tehničku, industrijsku i obrtničku školu, svaka takva jedinica smatra se zasebnom školom i tako se prikazuje (u tablicama 1.1. i 2.1. u stupcu “školske jedinice/odjeli”). Broj srednjih škola u kojima je nastava organizirana samo za jednu vrstu programa (npr. gimnazija, tehnička, industrijska i obrtnička) prikazuje se u stupcu “samostalne” škole.

Srednje obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju organizirano je uz primjenu individualnog pristupa u posebnim razrednim odjelima ili u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja.

 

Broj srednjih škola za mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju, uvećan za broj srednjih škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

 

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće srednje obrazovanje. Srednje obrazovanje odraslih provodi se u srednjim školama i drugim ustanovama ovlaštenima za to. Odrasli mogu steći obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

 

Podaci o učenicima koji uče strane jezike dani su za sve učenike koji uče pojedini strani jezik bez obzira na to je li prvi, drugi ili treći strani jezik.

 

Za srednje škole prikazan je broj nastavnika koji predaju u određenoj vrsti škole. S obzirom na to da nastavnik može predavati u nekoliko vrsta škola, npr. u gimnaziji, u tehničkoj, u industrijskoj i obrtničkoj školi, i u srednjem obrazovanju odraslih, iskazani broj nastavnika ne daje broj fizičkih osoba zaposlenih u srednjim školama. Broj nastavnika i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, socijalni radnik i knjižničar.

 

Prema Metodologiji nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja (NSKO) i Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED ¢97) srednje obrazovanje svrstano je u razinu 3.

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br.10/97., 124/97., 68/98., 22/99., 117/99., 128/99., 129/00., 92/01., 79/02., 83/02., 25/03., 107/03. i 175/03.) sa stanjem 31. prosinca 2006.

 


 

Ustrojstvo i djelatnost srednjeg školstva temelji se na Zakonu o srednjem školstvu (NN, br. 69/03.).

 

 

Kratice

 

NN     Narodne novine

šk. g. školska godina

 

 

Znakovi

 

-  nema pojave